uitbetalen erfdeel door vruchtgebruiker is schenking?


10 november 2010

Vraag nummer: 13987  (oude nummer: 16172)

Mijn vader is overleden, moeder houdt het vruchtgebruik over de erdelen van de kinderen. Als zij nu besluit om een gedeelte van dat erfdeel volgend jaar uit te betalen, is er dan sprake van schenking van het vruchtgebruik aan de kinderen. En heeft dat dan fiscale consequenties?

Antwoord:

Geachte heer,

de vraag is of er sprake is van vruchtgebruik of 'gewoon' vol eigendom bij de langstlevende en een beperkt opeisbare vordering bij de kinderen. In dat laatste geval bestaat uiteraard de mogelijkheid om de vordering in te lossen, maar kan dat inderdaad mogelijk betekenen schenking van het 'vruchtgebruik' vanuit fiscale optiek. Ik raad u aan eens langs uw notaris te gaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn