Nalatenschap


29 maart 2011

Vraag nummer: 24770  (oude nummer: 16597)

Geachte heer/mevrouw

Mijn vader is overleden bij een auto ongeluk.
nu is hij hertrouwd in 2005.

dit is zijn derde huwelijk.
eerste huwelijk heeft hij 2 kinderen van
tweede huwelijk heeft hij 1 kind van
Derde huwelijk heeft hij geen kinderen.

nu laat hij in het buitenland heel wat grond gebieden achter INCL huis.
en in Nederland laat hij een appartement achter en een levensverzekering die geld uitkeert bij het overlijden bij een ongeluk.
nu is mijn vraag, alles wat hij achter laat "gaat dit over naar zijn derde huwelijk"?
of hebben zijn kinderen daar ook recht op? en de vrouw van zijn eerste huwelijk? (vrouw van zijn 2e huwelijk is vorige jaar overleden)

zoals zijn pensioen?
extra pensioen? (hiervoor betaalde hij extra om eerder met pensioen te gaan)
levensverzekering?
Auto?
Emotionele spullen?

wat ik veel lees is, dat de langstlevende alles erft... dat zou betekenen dat zijn derde huwelijk alles ontvangt tot haar door?

en als zij kiest om alles te verkopen en weer terug te keren naar het buitenland waar zij vandaan komt.... kan dit zo maar of moet ze dan de deel van de kinderen overdragen?

en is er een mogelijkheid om de kindsdeel te laten bewaken?

alvast bedankt voor de hulp.

Antwoord:

Geachte heer,

Allereerst zal gekeken moeten worden naar het testament van van een/de echtgenote die eerder is overleden. Indien destijds een vordering is ontstaan van haar kinderen op de langstlevende (uw vader), dan zal deze vordering hoogstwaarschijnlijk bij zijn overlijden opeisbaar zijn.

De langstlevende is - indien sprake is de wettelijke verdeling of een testament dat gelijkluidend is - gerechtigd tot bezittingen, maar moet ook alle schulden betalen, dus ook de vordering wegens het eerder overlijden van een echtgenote.

Vervolgens zal bezien moeten worden of vader een testament heeft gemaakt en wat daar in staat. Daarvoor verwijs ik u naar uw eigen notaris. Daarnaast kan sprake zijn van de zogenoemde wilsrechten, op grond waarvan kinderen ten opzichte van de stiefouders toch enige 'greep' op goederen krijgen. Ook daarover kan uw notaris u meer vertellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.