kindsdeel.


15 september 2009

Vraag nummer: 12979  (oude nummer: 13827)

moeder is sinds 1997 niet meer wilsbekwaam en heeft toch in 1999 een testament getekend. vader is gestorven en moeder opnieuw getrouwd en heeft het erfrecht in testament 1999 op langstlevende gezet moeder is inmiddels gestorven en heb ik recht op mijn kindsdeel, want beiden ouders zijn gestorven en heb geen enkele relatie met stiefvader.?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uiteraard kan ik niet beoordelen of uw moeder wist wat zij deed toen zij het testament tekenende, maar een langstlevende testament is op zich niet ongebruikelijk, ook niet bij een tweede huwelijk. Het kan zijn dat er ivm het overlijden uw vader er een vordering is opeisbaar bij overlijden van uw moeder.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.