tussen de wal en het schip


27 augustus 2009

Vraag nummer: 12893  (oude nummer: 13667)

Omdat er een testament is opgemaakt met een zogenaamde obv, en opengevallen in de nieuwe wet, dus recht op een leigitieme portie en vordering in geld. Geen recht op goederen (meer).
Waarom hebben kinderen bij een obv geen recht om een wilsrecht uit te oefenen en goederen "veilig" te stellen als de langstlevende hertrouwd is? Of heeft het kind dat recht wel?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Omdat, lijkt mij (want misschien zal een rechter er anders over denken), door het testament is afgeweken van de wet en de wet en de wettelijke rechten (voorzover niet dwingend) dus niet van toepassing zijn in dat geval.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.