Kunnen rechten stiefkind verjaren?


7 oktober 2009

Vraag nummer: 13056  (oude nummer: 14001)

Hallo allemaal,

Mijn vraag handelt over de volgende familiesituatie:

1. Moeder en vader hebben beiden een zoon uit een vorig huwelijk en
samen een zoon. Vermoedelijk zijn zij indertijd (1964) in gemeenschap van
goederen getrouwd. (waar kan je dat eigenlijk nazoeken?!)
2. Moeder overlijdt in 1992.
3. Vader overlijdt in 1999.
4. Het resterend bezit in 1999 bestaat alleen uit een vakantiehuisje.
5. De 1e zoon van de vader is gehuwd en heeft twee kinderen, de zoon van beide ouders is alleenstaand.

Hoe zou nu de nalatenschap verdeeld moeten zijn?

Zou in 1992 bij het overlijden van de moeder haar helft nagelaten moeten zijn aan haar beide zoons en haar echtgenoot? En hoe dan verder
in 1999? Kan de stiefzoon van de vader na al die jaren nog ergens aanspraak op maken? Hij heeft dat indertijd niet gedaan, mede door onwetendheid (authisme).

Groet,
Giordano

Antwoord:

Geachte heer,

Zonder testament waren de erfgenamen bij overlijden van moeder: haar beide zoons en vader. Bij overlijden van vader daarna waren dat zijn beide zoons. Naar mijn weten is verjaring niet snel aan de orde als je al mede-eigenaar bent.

De notaris kan via de rechtbank nagaan of er huwelijkse voorwaarden door ouders zijn gemaakt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.