rente over kindsdeel erfenis


28 februari 2014

Vraag nummer: 37510

Is een kindsdeel van een overleden ouder altijd rentedragend met 6% rente of is dat alleen zo als er een testament is waar dat in staat.
Zo ja, vanaf welke periode geld dit?

Antwoord:

Geachte heer,

Inderdaad is van belang of sprake is van een testament (en zo ja wat daarin is bepaalde omtrent de rente) of van de wettelijke verdeling (dus zonder -afwijkend- testament). In dat laatste geval bepaalt de wet kort gezegd, dat er een rente is verschuldigd voorzover de wettelijke rente MEER is dan 6%.

Concreet: er zal dus zeker niet in alle gevallen sprake zijn van een rente van 6%.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.