Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Nieuws SEPTEMBER 2008

donderdag 30 september 2008

Lichtpuntje in donkere tijden

Ieder afscheid is een zoektocht naar een nieuw begin. Vind licht op je weg in donkere tijden en gedenk op een betekenisvolle manier.

Lees verder


donderdag 30 september 2008

Bekijk alle genomineerden van de International Funeral Awards

De laatste jaren wordt er meer en meer aandacht gespendeerd aan vernieuwingen in de uitvaartsector. Om deze vernieuwingen kenbaar te maken aan het grote publiek werden de Funeral Awards in 1999 in het leven geroepen als klankbord naar de buitenwereld toe.

Lees verder


donderdag 29 september 2008

Lezing met boekpresentatie door Pauline van Munster

Woensdag 8 oktober 2008
Om 14.00 uur en om 19.30 uur.
Auditorium Van Deursen, Kerkstraat 38, 6006 KP Weert-Keent

Lees verder


donderdag 29 september 2008

Veel mensen leggen wensen uitvaart niet vast

Veel mensen denken niet na over hun uitvaart en weten niet wat er allemaal mogelijk is. Uit onderzoek van >Yarden blijkt dat 94% van de mensen hun uitvaartwensen niet heeft vastgelegd. Nabestaanden moeten dan beslissingen nemen over de invulling van de uitvaart zonder te weten wat de overledene zelf had gewild. De beslissing om te cremeren of begraven is meestal wel bekend bij nabestaanden. Maar omdat bij een uitvaart veel meer komt kijken, organiseert Yarden op zondag 5 oktober 2008 de Uitvaartwensendag. Bijna alle vestigingen van Yarden zijn van 11.00 – 16.00 uur geopend voor publiek en pers. Yarden laat op deze dag zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van uitvaarten met muziek, catering, bloemen, kisten, rouwdrukwerk en herdenkingsvormen. Ter plekke kunnen mensen een uitvaartwensenformulier aanvragen.

Lees verder


donderdag 29 september 2008

Open Dag Crematorium GUV Berkenhove Aalten

Op 5 oktober a.s. houdt GUV Berkenhove een opendag voor belangstellenden.
Van 14.00 uur tot 18.00 uur zullen de deuren open zijn voor mensen die, zonder dat er een droeve aanleiding is, het uitvaartcentrum en crematorium kunnen bekijken en vragen kunnen stellen die er bij hen leven.

Lees verder


donderdag 29 september 2008

Vrolijk muziektheater over het Mexicaanse Dodenfeest in Tropentheater

zondag 2 november - 14.00 uur
Tropentheater, Amsterdam

Twee november is in Mexico El Dia de los Muertos, ofwel de Dag van de Doden. Op deze feestdag worden de overledenen vereerd.

Lees verder


donderdag 29 september 2008

Herinneringsbijeenkomst Allerzielen

Verlies van iemand die je kent, is een persoonlijke en één van de meest ingrijpende ervaringen in iemands leven.
Iedere dienst, symbool of rite rond een overlijden dient, waar en op welke manier dat kan, bij te dragen om rouwenden in dit proces te ondersteunen.
Deze gedachte staat centraal bij de werkzaamheden van Crematoria Twente.

Lees verder


donderdag 28 september 2008

Heiligennamen ontraadseld op open dag Crematorium Heerlen

Tijdens de open dag van Yarden Crematorium Heerlen - Imstenraderweg 10, Heerlen - op zondag 5 oktober houdt Pater Van den Akker een presentatie over ‘Heiligennamen’. De inleiding over heiligennamen en de uitleg van voornamen van aanwezigen is van 13.00 tot 14.45 uur. Van den Akker gaat in op de betekenis van namen van heiligen. Naast bekende heiligen als Sint Nicolaas en Sint Maarten bevat zijn archief inmiddels namen van ruim 4.500 heiligen en zo’n 2.500 afbeeldingen. Bezoekers kunnen na afloop een afschrift krijgen met de achtergrond van hun voornaam.

Lees verder


donderdag 25 september 2008

Leven en dood

Georganiseerd door Crematorium Tilburg e.o. in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Midden Brabant

woensdag 8 oktober 2008
Wat is de dood? Door Harald van Veghel

woensdag 5 november 2008
De dood in zicht door Kees Aaldijk

woensdag 26 november 2008
Verdriet en verlies door Manu Keirse

Lees verder


donderdag 25 september 2008

allerzielen alom apeldoorn

Allerzielen Alom Apeldoorn vindt plaats op dinsavond 4 november van 18.00 tot 20.00 uur op de Gemeentelijke Begraafplaats aan de Soerenseweg te Apeldoorn en biedt ruimte aan iedereen die zijn doden op eigentijdse wijze wil gedenken.

Lees verder


donderdag 23 september 2008

Besturen NUVU en VOU kiezen voor NU: “Nederlandse Uitvaartverzorgers.”

De besturen van NUVU en VOU zijn het eens geworden over de hoofdlijnen van een fusieplan dat leidt tot de oprichting van de branchevereniging “Nederlandse Uitvaartverzorgers”, afgekort tot NU. Alle leden van NUVU en VOU hebben het plan vandaag ontvangen.

Lees verder


donderdag 22 september 2008

De Nationale Bijbeltest 2008 zoekt Enthousiaste deelnemers werkend in de uitvaartbranche

Het grote succes van de ‘Nationale Bijbeltest’ 2004, 2005, 2006 en 2007 krijgt dit jaar een vervolg. Op maandag 27 oktober tussen 18.30 en 22.30 zijn de opnames van de Nationale Bijbeltest 2008, een productie van Eyeworks en Eye2Eye Media. Het televisieprogramma wordt uitgezonden door de EO in samenwerking met de NCRV, op dinsdag 28 oktober 2008 om 20.30 uur.

Lees verder


donderdag 19 september 2008

"Rebelsheid van jaren 60 wordt aanjager vernieuwing Uitvaartbranche

Op donderdagavond 18 september organiseerde TCN in Radio Kootwijk een congres waarin het Rituele Landschap centraal stond. De wethouders Spoelstra en Boddeke, traden met de uitvaartbranche en diverse andere belanghebbenden in discussie over de trends in de branche en over alternatieve manieren van begraven en herdenken.

Lees verder


donderdag 17 september 2008

Zaterdag op tv: Aan de bak bij Monuta

>Monuta heeft op een bijzondere manier invulling gegeven aan een vacature voor uitvaartverzorger. Aanstaande zaterdag is namelijk in het RVU-televisieprogramma 'Aan de Bak' te zien hoe de selectie van de kandidaten heeft plaatsgevonden.

Lees verder


donderdag 17 september 2008

Uitspraak Raad van State in zaken gebruik kerk als uitvaartcentrum in Twello

Wekelijks doet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de woensdagen in een groot aantal
zaken een uitspraak. De persvoorlichters van de Raad van State maken op maandag een selectie van de
uitspraken die interessant kunnen zijn voor de media. Vandaag ook een Uitspraak over de weigering door het college van burgemeester en wethouders van Voorst om maatregelen te treffen tegen het gebruik van een voormalig kerkgebouw als uitvaartcentrum/rouwcentrum.

Lees verder


donderdag 17 september 2008

Harmonie adopteert graf dirigent

Afgelopen zaterdag, 13 september j.l., was iedereen opgelucht dat het korte concert van de Koninklijke Harmonie op het Oude Kerkhof doorgang kon vinden: het was en bleef droog.

Lees verder


donderdag 16 september 2008

Lichte balseming binnenkort mogelijk bij In Pace DELA

Binnenkort wordt in de Wet op de lijkbezorging lichte balseming, ofwel thanatopraxie, toegestaan. Dit besluit is onlangs in Den Haag gevallen. Alleen de exacte datum moet nog worden vastgesteld. Met deze behandeling kunnen overledenen langer én mooier opgebaard worden. Hiermee helpt In Pace DELA de nabestaanden om mooie herinneringen aan een overleden dierbare te behouden. Direct vanaf de ingang van de wetswijziging is lichte balseming via In Pace DELA mogelijk. Jannette Wendels heeft haar diploma hiervoor behaald.

Lees verder


donderdag 15 september 2008

Nederlandse interieurarchitect voorgedragen

Op zaterdag 20 september 2008 vindt in Crematorium Zoomstede te Bergen op Zoom de Nederlandse Open Jury Dag plaats van de International Funeral Awards (IFA). Dit jaar rondde Interieurarchitect Ab Oosterhof succesvol de restauratie, uitbreiding en inrichting van Rouwcentrum Villa Oud Marienboom in Nijmegen af. De IFA was zeer onder de indruk van het gerealiseerde eindresultaat en besloot de interieurarchitect voor te dragen om deel te nemen. Andere voorgedragen deelnemers zijn bedrijven die op een of andere wijze vernieuwend zijn in de uitvaartbranche.

Lees verder


donderdag 15 september 2008

Bericht van Yarden Vereniging Overijssel

De lezing van Frans Oort op 17 september in Steenwijk gaat niet door.

Lees verder


donderdag 13 september 2008

Zitting Raad van State maandag 15 september 2008 om 15.00 uur

Zitting over de milieuvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Venray heeft verleend aan Dela Swinkels Uitvaartverzorging uit Eindhoven voor een nieuw uitvaartcentrum en crematorium aan de Spurkterdijk in Oostrum. Een inwoner van Venray is het niet met de vergunning eens. Volgens hem verslechtert de luchtkwaliteit door de uitstoot van stof uit de schoorsteen tijdens crematies.

Lees verder


donderdag 12 september 2008

Verstrooien in herinneringsbos

Sinds enige tijd is ons land een unieke mogelijkheid tot asbestemming rijker. In het Herinneringsbos kan de as worden begraven/uitgestrooid in het plantgat van een speciaal voor die gelegenheid te planten grote Herinneringsboom (2½ á 3 meter hoog, zie foto). De mineralen uit de as zullen door de boom worden opgenomen en komen zo via de bladeren en takken in de kringloop van de natuur. In het Herinneringsbos kan ook as worden begraven of verstrooid zonder boom te planten. Het totale bosgebied is circa 200 hectare groot (400 voetbalvelden), het ligt bij Soest. In overleg met de nabestaanden kan een plekje worden uitgekozen en is veel maatwerk mogelijk in de invulling van de plechtigheid.

Lees verder


donderdag 12 september 2008

Bijdrage Wijziging Wet Lijkbezorging

De heer Anker (ChristenUnie):

Mevrouw de voorzitter. De Wet op de lijkbezorging lijkt geen populair onderwerp. Het heeft immers jaren geduurd voordat het voorliggende wetsvoorstel kon worden besproken. Keer op keer is door de Kamer om behandeling gevraagd en er zijn veel amendementen ingediend. Wij gaan ervan uit dat de staatssecretaris erop zal toezien dat de wetsbehandeling snel zal verlopen na deze plenaire behandeling.

Lees verder


donderdag 12 september 2008

Spanning stijgt bij deelnemers ‘Uitvaart Oscars'

Bergen op Zoom - 12/09/2008 - Volgende week zaterdag is het zover. Althans, voor wat de voorronden betreft van de International Funeral Awards 2008. In het Bergse crematorium Zoomstede worden op zaterdag 20 september a.s. door een internationale vakjury de deelnemers geselecteerd die op 25 oktober in Antwerpen (B) mee mogen gaan dingen naar deze prestigieuze prijzen in de uitvaartbranche.

Lees verder


donderdag 11 september 2008

Requiem voor ...

Concert door Cappella Amsterdam o.l.v. Erik van Nevel in Grote of Sint-Gudulakerk te Lochem.

Lees verder


donderdag 11 september 2008

Website over kinderen met kanker

De Vereniging Ouders Kinderen en Kanker (VOKK) heeft een website, brochure en telefoonlijn ontwikkeld voor ouders van een kind dat niet meer beter kan worden van kanker.

Lees verder


donderdag 8 september 2008

Museum Tot Zover doet mee aan het Rode Loper Festival

De 8ste editie van het bekende Rode Loper Festival vindt plaats van 12-14 september 2008 in Amsterdam Oost-Watergraafsmeer en staat in het teken van Verborgen Schatten. Museum Tot Zover doet voor het eerst mee.

Lees verder


donderdag 8 september 2008

Ritueelbegeleider van 2008

Tijdens de ontmoetingsdag van de Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders werd Jacqueline Voncken-Rossieau uit Maarheeze uitgeroepen tot ritueelbegeleider van het jaar 2008.
De ontmoetingsdag werd gehouden op 6 september in de Oude Viltfabriek te Amersfoort.

Lees verder


donderdag 7 september 2008

Stichting Iriza neemt deel aan Margriets Betere Wereld

Tijdschrift Magriet is 5 september jl. gestart met Margriets Betere Wereld 2008-2009.
Margriets Betere Wereld bestaat op dit moment uit 54 vrouwen die verbonden zijn aan een organisatie, stichting of een enkel project dat als doel heeft een betere wereld te creëren. Die wereld kan dichtbij zijn - de straat of het dorp - maar ook ver weg: een ander land of zelfs continent. De vrouwen die deelnemen aan Margriets Betere Wereld krijgen € 1.500 om in hun goede doel te steken. Een jaar lang kun je de Betere Wereld vrouwen volgen op www.margrietsbeterewereld.nl.

Lees verder


donderdag 5 september 2008

Concepttekst behandeling Wijziging Wet op de lijkbezorging door Tweede Kamer op 4/9

Lees nu de nog niet geakkordeerde concept-tekst van de behandeling van de Wijziging Wlb in de Tweede Kamer op 4 september jl.

Klik hier

Lees verder


donderdag 5 september 2008

Wet op de lijkbezorging: kort verslag van de behandeling in de Tweede Kamer op 4 september 2008

4 september 2008, wetsvoorstel – De Kamer stemt op hoofdlijnen in met de nieuwe Wet op de lijkbezorging. Wel stellen enkele woordvoerders op onderdelen wijzigingen voor. Zo wil CDA’er Knops de termijn verlengen waarbinnen begrafenis of crematie moet plaatsvinden.

Lees verder


donderdag 5 september 2008

Go Green Even If You’re Dead: ARKA Ecopod

GreenUpgrader.Com is een Engelstalige website met tips over een groene levensstijl. Onlangs besteedde Green Upgrader aandacht aan een wel heel milieuvriendelijke kist: de eco-pod. Deze is gemaakt van gerecycled papier en heeft een aparte vormgeving.
Klik hier om het artikel te lezen.

Lees verder


donderdag 4 september 2008

Bekijk live de behandeling van de Wet op de lijkbezorging vandaag in de plenaire zaal

Vandaag gaat het dan eindelijk gebeuren. Om 13.30 uur wordt de wijziging van de Wet op de lijkbezorging besproken in de Tweede Kamer in de plenaire zaal. U kunt daar (op afstand) bij zijn want de zitting wordt live uitgezonden via internet.

Klik hier om naar de live stream te gaan. Let op: de zitting begint om 13.30

Lees verder


donderdag 3 september 2008

Trends bij begraven in BNN Today

Radioprogramma BNN Today besteedde op 2 september 2008 aandacht aan nieuwe trends bij het begraven. Aanleiding was een rouwannonce in het Noordhollands Dagblad van 1 september, waarin de overledene liet weten graag een laatste sms te willen ontvangen “Zo heb ik nog wat te lezen onderweg'' zou de overledene vlak voor zijn dood hebben gegrapt.

Lees verder


donderdag 3 september 2008

13 en 20 september a.s.: informatiebeurs Alive and Kicking

Onder de naam "Alive and Kicking" wordt op 13 en 20 september in resp. Heerenveen en Drachten een informatiebeurs gehouden over leven en dood.

Lees verder


donderdag 1 september 2008

Uitvaartverzorging G. Leeuw nieuwe deelnemer 0800-STERFGEVAL

Per vandaag is Steenbergse uitvaartonderneming G. Leeuw de nieuwe huurder van 0800-STERFGEVAL (ofwel 0800-7837343) in de regio 0167. Het totaal aantal deelnemers komt daarmee op 29. In totaal huren zij 140 van de 161 netnummergebieden. In de niet-verhuurde gebieden verzorgt DELA de uitvaarten. Daarmee is 0800-STERFGEVAL een uniek samenwerkingsverband van zowel grote als kleine uitvaartondernemingen die allen 1 eigenschap gemeen hebben: ze bieden kwaliteit voor een betaalbare prijs.

Lees verder


Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder