nieuws

Facultatieve
Sponsors

Wet op de lijkbezorging: kort verslag van de behandeling in de Tweede Kamer op 4 september 2008

5 september 2008

4 september 2008, wetsvoorstel – De Kamer stemt op hoofdlijnen in met de nieuwe Wet op de lijkbezorging. Wel stellen enkele woordvoerders op onderdelen wijzigingen voor. Zo wil CDA’er Knops de termijn verlengen waarbinnen begrafenis of crematie moet plaatsvinden.

In de oude Wet op de lijkbezorging staat dat een overledene binnen vijf kalenderdagen moet worden begraven of gecremeerd. Staatssecretaris Bijleveld (Binnenlandse Zaken) wil die termijn verlengen tot vijf werkdagen. Volgens een Kamermeerderheid maken de huidige koeltechnieken het echter mogelijk om van die termijn zes werkdagen te maken. Daar kan de staatssecretaris wel mee leven. Dat geldt echter niet voor het voorstel van de PVV om begraven binnen 36 uur te verbieden.

Grafrust
Na 10 jaar kan een algemeen graf worden geruimd. VVD’er Van Beek wil die termijn verlengen tot 15 jaar. Van der Staaij (SGP) sluit zich bij hem aan, maar staatssecretaris Van Bijleveld voelt daar weinig voor. Heel vaak wordt er niet geruimd na 10 jaar en bovendien zal een verlenging leiden tot hogere kosten, betoogt zij. Onafgedekte knekelputten, waarin na ruiming menselijke resten terechtkomen, zijn overigens voor alle woordvoerders uit den boze.

Grafkosten
Begraafplaatsen moeten tegenwoordig kostendekkend zijn en dat is volgens Van Raak (SP) de reden van de forse kostenstijging. Met die kostendekkendheid heeft staatssecretaris Van Bijleveld niet zoveel moeite. Het lijkt haar dat de lokale volksvertegenwoordigers alert genoeg zijn op geluiden vanuit de gemeente over de grafkosten. Anker (ChristenUnie) en Van der Staaij vinden het jammer dat er mensen zijn die vanwege de hoge grafkosten moeten kiezen voor crematie.

Belastend
Jaarlijks sterven in Nederland ongeveer 1800 minderjarigen. Arib (PvdA) stelt voor om standaard een speciale arts in te schakelen die moet nagaan of er mishandeling of verwaarlozing in het spel is. De andere woordvoerders vinden dit te belastend voor de ouders. Knops (CDA) is het eens met staatssecretaris Bijleveld: de gemeentelijke lijkschouwer inschakelen als er ook maar enig vermoeden is van een onnatuurlijke dood.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE