Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Nieuws JANUARI 2024

donderdag 31 januari 2024

Wachtlijsten voor invriezen lichaam

Het aantal mensen dat hun lichaam wil laten invriezen, ook wel cryonisme genoemd, stijgt hard. Maar waar de vraag toeneemt, groeit het aanbod niet en dus ontstaan er wachtlijsten bij het laboratorium in Amerika waar mensen hun lichaam kunnen laten invriezen.

Lees verder


donderdag 31 januari 2024

Crematiepercentage stijgt in 2023 tot 68,43%

In de eerste drie kwartalen van 2023 overleden volgens de voorlopige cijfers van het CBS 124.280 personen. 85.041 overledenen werden gecremeerd, hetgeen neerkomt op een crematiepercentage van 68,43. Over het hele jaar 2022 bedroeg het crematiepercentage 67,34%. Al jaren zit het crematiepercentage in de lift. De definitieve cijfers van 2023 worden over enige tijd bekend gemaakt.

Lees verder


donderdag 30 januari 2024

Nieuwe uitspraken van de Ombudsman voor het Uitvaartwezen

De Ombudsman voor het Uitvaartwezen heeft vandaag 3 nieuwe uitspraken gepubliceerd op haar website. Bekijk hier de klachten en de uitspraken.

Lees verder


donderdag 25 januari 2024

Hulp van vrijwilliger gewenst bij 6.000 thuisoverlijdens

Meer dan een half miljoen mensen in Nederland verleende in de afgelopen vijf jaar mantelzorg aan een terminale zieke thuis. Van deze mantelzorgers is 7 op de 10 overbelast. Bij ongeveer 6.000 mensen
Die jaarlijks thuis overlijden, is hulp gewenst van een vrijwilliger. Dit blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut voor de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ Nederland).

Lees verder


donderdag 23 januari 2024

Boete voor geheime crematie

Een vrouw uit Rotterdam moet haar broer een immateriële schadevergoeding van tweeduizend euro betalen omdat ze bewust heeft verzuimd hem te informeren over de locatie en timing van de crematie van hun vader.

Lees verder


donderdag 22 januari 2024

Crowdfunding voor eigen uitvaart

Een vrouw uit Almere, die lijdt aan uitgezaaide melanoom en leukemie, heeft ruim 34.000 euro ingezameld om de kosten van haar eigen begrafenis te dekken.

Lees verder


donderdag 22 januari 2024

Verbod uitstrooien as in bos

Natuurmonumenten heeft de regels voor het gebruik van haar natuurgebieden uitgebreid en gaat strenger handhaven. Een van de nieuwe regels is dat het in alle natuurgebieden van Natuurmonumenten verboden is om as uit te strooien.

Lees verder


donderdag 19 januari 2024

Brussel kiest niet voor Humanisatie

Minister Bernard Clerfayt, verantwoordelijk voor Plaatselijke Besturen in het Brussels Gewest, heeft in de Commissie Binnenlandse Zaken verklaard dat humusatie, een ecologische begrafenispraktijk waarbij het lichaam bovengronds wordt gecomposteerd, niet zal worden toegestaan.

Lees verder


donderdag 19 januari 2024

Overname uitvaartverzekeringen Nh1816

Nh1816 Verzekeringen heeft besloten haar volledige uitvaartportefeuille te verkopen aan Onderlinge ’s-Gravenhage (OG). De transactie omvat 11.600 uitvaartverzekeringen, wat ongeveer 0,3% van de totale verzekeringsportefeuille vertegenwoordigt, met een premievolume van 1,6 miljoen euro.

Lees verder


donderdag 17 januari 2024

De Helpende Hand breidt uit naar zuidelijke regio's

De Helpende Hand, specialist in personeel voor de uitvaartbranche, kondigt met trots haar uitbreiding aan naar de gebieden onder de rivieren. Met de opening van nieuwe vestigingen voor dragers in Breda, Heinkenszand, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven en Maastricht verstevigt De Helpende Hand haar positie als dé partner voor crematoria, begraafplaatsen, uitvaartondernemingen en ZZP’ers.

Lees verder


donderdag 17 januari 2024

Islamitische graven in Dongen

Op begraafplaats De Kremer in Dongen wordt een islamitisch grafdeel aangelegd. De gemeente heeft eerder ook al een grafvak aangelegd waar natuurgraven worden uitgegeven.

Lees verder


donderdag 16 januari 2024

Nieuwe natuurbegraafplaats Steenwijkerwold

Aan de Prins Willem Alexanderweg en de Woldweg in De Pol bij Steenwijkerwold wordt een natuurbegraafplaats aangelegd. Het huidige bos en de agrarische gronden van de vereniging Het Heideveld worden geschikt gemaakt voor natuurgraven.

Lees verder


donderdag 16 januari 2024

Zoetermeer ruimt kindergraven

In Zoetermeer moeten ook kindergraven er nu aan geloven, de gemeente laat zo’n 300 kindergraven ruimen. Al meer dan tien jaar werd er gesproken over het ruimen van de kindergraven waarvoor geen grafrechten meer worden betaald.

Lees verder


donderdag 12 januari 2024

Ruimen van graven begraafplaats Krimpen aan de Lek uitgesteld

In de week van 19 december 2023 heeft de gemeente Krimpenerwaard het ruimen van graven op begraafplaats Krimpen aan de Lek aangekondigd. Deze werkzaamheden zijn 3 weken uitgesteld. De werkzaamheden worden nu uitgevoerd in de week van 29 januari tot en met 16 februari 2024. Met het ruimen van deze graven komt er ruimte beschikbaar voor nieuwe graven. Het gaat om algemene graven en particuliere graven.

Lees verder


donderdag 11 januari 2024

Meer geld begraafplaats Holten

De Canadese begraafplaats ontvangt de komende jaren een extra subsidie van de gemeente. Rijssen-Holten schenkt de stichting die de begraafplaats onderhoudt de komende twee jaren een bedrag van 7.500 euro.

Lees verder


donderdag 10 januari 2024

10e seizoen "Over Mijn Lijk" van start

In het tiende seizoen van 'Over Mijn Lijk,' gepresenteerd door Tim Hofman, worden vijf jonge mensen gevolgd die ongeneeslijk ziek zijn en hun laatste levensfase zo intens mogelijk willen beleven. Ze blijven actief sporten, genieten van hun werk en vieren de liefde. De vijf hoofdpersonen van dit seizoen zijn Zoë, Jeffrey, Jegor, Eva en Maaike.

Lees verder


donderdag 10 januari 2024

Herdenkingskomsten natuurbegraafplaatsen

Alle warmte en lichtjes van december zijn langzaam weer opgeruimd. Maar de donkere dagen zijn nog niet voorbij. Misschien zijn ze daarom in deze tijd van het jaar nog donkerder dan rond de feestdagen. Op maandagavond 22 januari brengen we daarom de lichtjes terug in het bos op natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree. We organiseren op deze avond een hartverwarmende avond om alle dierbaren die we missen te herdenken.

Lees verder


donderdag 8 januari 2024

Over welk onderwerp wil je meer informatie?

De redactie van Uitvaartbranche.nl heeft de afgelopen periode een serie interviews uitgezonden waarin het onderwerp resomeren uitgebreid werd behandeld. Inmiddels bereiden we ons voor op een volgende serie over een ander onderwerp. Wij horen heel graag van u, over welke onderwerpen u meer wilt weten.

Lees verder


donderdag 5 januari 2024

Veel belangstelling Islamitische Begraafplaats

Er is heel veel belangstelling voor de Islamitische Begraafplaats nabij A12 in Arnhem. Slechts een half jaar na de opening zijn al 360 moslims begraven op de grootste islamitische begraafplaats van West-Europa.

Lees verder


donderdag 4 januari 2024

Start Overleg voor Nieuwe Cao in de Uitvaartbranche

Op 8 januari 2024 markeert het begin van belangrijke onderhandelingen in de uitvaartbranche, gericht op het vormgeven van een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Dat meldt Branchevereniging BGNU gister op haar site. De huidige cao Uitvaartbranche, die momenteel van kracht is, zal op 1 maart 2024 aflopen. In aanloop naar deze cruciale datum, gaan werkgevers- en werknemerspartijen gezamenlijk om de tafel om een nieuwe overeenkomst voor de uitvaartzorg te bespreken en vast te stellen.

Lees verder


donderdag 4 januari 2024

Nieuwe regels natuurbegraafplaats Bergerbos

Veel van de Duitse klanten van natuurbegraafplaats Bergerbos kiezen voor het begraven of verstrooien van crematie-as. De verschillen tussen de Duitse en Nederlandse uitvaartcultuur leidden weleens tot vragen. Daarom heeft de begraafplaats de regels vanaf 1 januari 2024 aangescherpt.

Lees verder


donderdag 3 januari 2024

Onderzoeksresultaten 'Respectvolle Grafruimingen'

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onderzoeksbureau I&O Research onderzoek laten doen naar de regels en procedures rond het ruimen van graven. BZK gaat de resultaten van dit onderzoek meenemen bij de hervorming van de Wet op de Lijkbezorging.

Lees verder


donderdag 3 januari 2024

Tarieven St. Laurentius Rotterdam

Begraafplaats en crematorium St. Laurentius in Rotterdam heeft haar tarieven voor begraven en cremeren dit jaar gelijk gehouden. Directeur Van Werkhoven laat in een mail aan uitvaartondernemers weten dat de tarieven gelijk blijven, ondanks alle gestegen kosten voor energie en bijvoorbeeld personeel.

Lees verder


donderdag 2 januari 2024

Uitvaartbranche scoort een 8,1

Nederlanders zijn zeer tevreden over de dienstverlening van de uitvaartbranche, gemiddeld wordt branche beoordeeld met een 8,1. 45 procent van de mensen die een uitvaart hebben georganiseerd geeft de uitvaartondernemer zelfs een 10!. Dat blijkt uit een onderzoek van Kantar in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Opvallend is dat bijna 60 procent van de nabestaanden niet weet of de uitvaartondernemer van keuze is aangesloten bij een brancheorganisatie en 91 procent van de Nederlanders kent het Klachteninstituut Uitvaartwezen niet.

Lees verder


donderdag 2 januari 2024

Planning modernisering Wlb

In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft minister Hugo de Jonge de planning voor de modernisering van de Wet op de Lijkbezorging (Wlb) uiteengezet. De brief, gedateerd 21 maart 2023, voorzag dat het wetsvoorstel in de eerste helft van 2024 zou worden ingediend. Echter, de financiering van de beoogde wettelijke uitbreiding van de bevoegdheden van de gemeentelijk lijkschouwer en de beoordeling van de afvoerroutes van het effluent door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) werden afgewacht, zoals eerder aangegeven door de ambtsvoorganger van de minister.

Lees verder


donderdag 2 januari 2024

Ministerie: effluent resomatie moet eerst worden gezuiverd

Onderzoeksbureau TAUW heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek gedaan naar het effluent (vloeistof die overblijft) van resomeren. De conclusie is dat de vloeistof niet zomaar geloosd mag worden op de bodem of in het oppervlaktewater. Dat staat in een Kamerbrief die vandaag is verstuurd naar de Tweede Kamer.

Lees verder


Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder