Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Nieuws AUGUSTUS 2008

donderdag 29 augustus 2008

1 op 3 geen zicht op financiële gevolgen ná overlijden

Eindhoven, 29 augustus 2008 - Eén op de drie Nederlanders weet niet welke gevolgen het overlijden van de partner heeft voor het inkomen. Ook heeft men onvoldoende zicht op de kosten die te verwachten zijn ná het overlijden van een partner. Dit blijkt uit representatief onderzoek dat coöperatieve vereniging DELA (zonder winstoogmerk) heeft laten uitvoeren onder 546 respondenten.

Lees verder


donderdag 27 augustus 2008

Lezing " Verzwegen pijn "

Yarden Vereniging rondom het levenseinde en Uitvaartverzorging Voerendaal bieden een lezing aan over " Verzwegen pijn ".
Rouwtherapeute Anja van Veelen, zal haar toehoorders aktief en passief meenemen in niet verwerkte emoties en gevoelens, als gevolg van het verlies van een dierbare.
Anja is psychosociaal hulpverlener met als specialisatie rouw en alles wat hiermee samenhangt.
In de lezing, vertelt Anja over diverse vormen van verliesverwerking, die juist vragen om helder inzicht.

Lees verder


donderdag 27 augustus 2008

Renovatie Uitvaartcentrum Myosotis Weesp gaat van start

Op 8 september wordt gestart met de renovatie van uitvaartcentrum Myosotis te Weesp.

Lees verder


donderdag 25 augustus 2008

Nieuwe adverteerder: Crematorium & Begraafplaats Zegestede (ROOSENDAAL)

Een uitvaartplechtigheid in Crematorium Zegestede vindt plaats in de moderne, stijlvolle en ruimtelijk opgezette aula die plaats biedt aan ruim 300 bezoekers (inclusief balkon). De aula is op verschillende manieren in te delen zodat ook kleinere gezelschappen op een gepaste, intieme manier kunnen worden ontvangen. Na de plechtigheid is er gelegenheid om in de aula of in de huiselijk ingerichte familiekamer de condoleances te ontvangen van familie, vrienden en bekenden. Of u kunt hier samen met uw naaste familieleden gewoon even bijkomen van de emotionele gebeurtenis die u net achter de rug heeft. Desgewenst wordt er een kopje koffie en een broodje geserveerd of ook hier geldt: wij kunnen het voor u volledig verzorgen op de manier zoals u dat wenst.

Voor meer informatie, zie http://www.zegestede.nl

Lees verder


donderdag 19 augustus 2008

PRATEN OVER DE DOOD, hoe doe je dat?

Soms wil je met iemand praten over de dood. Over het verlies dat je hebt meegemaakt of gaat meemaken. Of over meer praktische zaken zoals stervensbegeleiding en het regelen van een uitvaart of crematie. Maar hoe begin je dat gesprek en met wie? En hoe kijken daar andere mensen tegenaan?

Lees verder


donderdag 18 augustus 2008

Uitslag raadpleging Uitvaart: 90% van de CNV-leden heeft ingestemd met het bereikte principeakkoord

Een maand geleden ontving u bericht over het principeakkoord dat we overeenkwamen met de werkgevers in de Uitvaartverzorging. De leden hebben bij CNV Dienstenbond het laatste woord. U kreeg dan ook het verzoek uw mening te geven. Dat bleek niet aan dovemansoren gezegd. Onze leden hebben in groten getale gereageerd.

Lees verder


donderdag 13 augustus 2008

Nieuwe uitspraak van de Ombudsman voor het uitvaartwezen: Klacht 2008- 25 Verbouwing crematorium

Vraag:
Een dag voor de uitvaart van de moeder van klager was het crematorium begonnen met de verbouwing. Door alle daarmee samenhangende werkzaamheden en rommel was de afscheidsdienst niet waardig geweest.
Klager was van mening dat de uitvaartondernemer de negatieve impact van de verbouwingswerkzaamheden op de afscheidsdienst geheel verkeerd had ingeschat , waardoor de uitvoering van de uitvaart ver achterbleef bij het beoogde niveau.

Lees verder


donderdag 13 augustus 2008

Nieuwe uitspraak van de Ombudsman voor het uitvaartwezen: Klacht 2008-20 Risico bij optreden als opdrachtgever.

Vraag:
Bij overlijden van de buurvrouw was klager als opdrachtgever opgetreden, aangezien de zoon vanuit Thailand niet zo snel in Nederland kon zijn.
Het optreden als opdrachtgever houdt aansprakelijkheid voor de uitvaartkosten in.

Lees verder


donderdag 13 augustus 2008

Nieuwe uitspraak van de Ombudsman voor het uitvaartwezen: Klacht 2008-22 Extrakosten huur aularuimte in crematorium.

Vraag:
Klager was van mening dat de uitvaartondernemer, zijnde de deskundige, het tijdstip van aanvang van de auladienst niet juist had bepaald, waardoor klager extra kosten moest betalen.

Lees verder


donderdag 4 augustus 2008

De ombudsman voor het uitvaartwezen heeft zich uitgesproken over Klacht 2008-17 foutieve begraving

Vraag:
Volgens klaagster waren er bij de uitvaart op een viertal punten door de ondernemer fouten gemaakt en wel bij het formeren van de rouwstoet naar de begraafplaats, het meenemen van de bloemen naar de begraafplaats, het foutief begraven(verkeerd om in het graf) en de herbegraving.

Lees verder


donderdag 4 augustus 2008

De ombudsman voor het uitvaartwezen heeft zich uitgesproken over Klacht 2008-14 onduidelijkheid afrekening uitvaart

Vraag:
De administratieve afhandeling van een uitvaart is voor sommige opdrachtgevers niet altijd even duidelijk.
In deze klacht had klaagster naar haar zeggen in totaal 8(!) rekeningen ontvangen en zag zij door de bomen het bos niet meer; zij wist niet wat zij nu moest betalen.

Lees verder


donderdag 4 augustus 2008

De ombudsman voor het uitvaartwezen heeft zich uitgesproken over Klacht 2008-12 klacht over verzorging overledene

Vraag:
De overledene was op gewelddadige wijze om het leven gebracht , maar door de medewerkers van het uitvaartcentrum was de verzorging zodanig geweest dat de nabestaanden op passende wijze afscheid konden nemen.
Volgens klaagster was echter op de dag voor de uitvaart de overledene niet goed verzorgd en is zij daar zeer van geschrokken. Over het gebrek aan verzorging diende zij een klacht in.

Lees verder


donderdag 4 augustus 2008

De ombudsman voor het uitvaartwezen heeft zich uitgesproken over klacht 2008-09 onjuiste informatieverstrekking

Vraag:
Bij de regeling van de uitvaart had de medewerker van het uitvaartbedrijf geen kostenraming opgesteld omdat een aantal posten op dat moment niet bekend waren. Wel had hij een tweetal polissen ingenomen en daarbij aangegeven dat de te verwachten uitkering voldoende zou zijn voor de uitvaartkosten.
Desondanks werd een kostenraming opgesteld welke een te betalen bedrag van ongeveer € 450,00 aangaf en moest klaagster deze kostenraming ondertekenen op straffe van niet uitvoeren van de uitvaart.
Tegen deze handelwijze diende klaagster een klacht in.

Lees verder


donderdag 4 augustus 2008

De ombudsman voor het uitvaartwezen heeft zich uitgesproken over klacht 2008-05: onduidelijkheid naturaverzekering

Vraag:
De overledene had destijds een naturaverzekering afgesloten, welke de verzekeraar had willen wijzigen, maar waarmee verzekerde het niet eens was geweest. De oude verzekeringssituatie was bij deze verzekerde daarom gehandhaafd.
Klaagster was echter van mening dat de ontvangen rekening niet in overeenstemming was met de verzekering, hoewel de nota lager uitkwam dan de door haar ondertekende kostenraming.

Lees verder


Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder