nieuws

Facultatieve
Sponsors

Besturen NUVU en VOU kiezen voor NU: “Nederlandse Uitvaartverzorgers.”

23 september 2008

De besturen van NUVU en VOU zijn het eens geworden over de hoofdlijnen van een fusieplan dat leidt tot de oprichting van de branchevereniging “Nederlandse Uitvaartverzorgers”, afgekort tot NU. Alle leden van NUVU en VOU hebben het plan vandaag ontvangen.

De NUVU en de VOU willen opgaan in één krachtige nieuwe branchevereniging voor uitvaartverzorgers die zich richt op gedeelde belangen. Een dynamische speler met de kracht om doelen te bereiken door een overtuigende meerderheid. Met drie sectoren voor de kleine, de middelgrote en de grootste bedrijven, zodat recht wordt gedaan aan de diversiteit van de branche. Een plek voor het specifieke belang, maar op de eerste plaats een plek voor gedeelde belangen, waar de branche samen sterk staat en van zich laat horen.
In 2007 is er in een gezamenlijk onderzoek door onafhankelijk adviseur Deloitte al een duidelijk takenpakket geformuleerd. Dat takenpakket is nog steeds actueel en moet het uitgangspunt gaan vormen voor een actief beleid op het gebied van belangenbehartiging, imagobevordering, kwaliteitsbevordering, sociaal beleid en facilitaire dienstverlening richting de leden.
De besturen hebben het plan vanmiddag aangeboden aan alle leden. In november zullen er algemene ledenvergaderingen plaatsvinden, waarin het formele besluit genomen dient te worden. Na deze instemming zal een fusiebestuur, dat bestaat uit bestuurders uit de beide huidige besturen, de eerste periode de leiding hebben over de nieuwe vereniging. In juni 2009 zal de eerste ledenvergadering plaatsvinden, waarin het eerste werkelijke bestuur gekozen wordt.
Voor méér informatie:
Johan Hoekman, voorzitter NUVU tel. 0113-311444
Jack van der Putten, voorzitter VOU tel. 06-53542789

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >