Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Nieuws MAART 2008

donderdag 31 maart 2008

Jongeren opvallend conservatief over uitvaarten

Almere, 31 maart 2008 - Veel Nederlanders geven aan soms of regelmatig aan hun eigen dood te denken. Jongeren blijken conservatiever over uitvaarten te denken dan ouderen. Jongeren geven bijvoorbeeld vaker aan dat ze willen dat bezoekers van hun uitvaart traditioneel in het zwart gekleed gaan. Ook stellen zij hun lichaam minder vaak ter beschikking van de wetenschap en zij hebben meer twijfels over cremeren. Voor jongeren is het belangrijker dat een religieuze traditie wordt gevolgd dan voor 30-50 jarigen. Dat blijkt uit een onderzoek naar uitvaartwensen dat onderzoeksbureau MeMo2 in opdracht van Yarden Uitvaartorganisatie heeft uitgevoerd onder meer dan 900 Nederlanders.

Lees verder


donderdag 31 maart 2008

Grafkosten stijgen dit jaar minder hard

De grootste stijgingen in grafkosten lijken voorbij, zo blijkt uit de uitkomsten van het grafkostenonderzoek 2008 van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB).

Lees verder


donderdag 31 maart 2008

= Filosofisch Café = Omgaan met de dood

Woensdag 2 april 19.45 uur
Omgaan met de dood
Spreker: Prof. Dr. J.F. Goud
Bijzonder hoogleraar wijsgerige theologie en remonstrants predikant
Bij het omgaan met de dood in verschillende religieuze tradities zijn twee wegen te onderscheiden:
die van onthechting (Boeddhisme) en
van hechting (Christendom en Jodendom).
Moeten we ons van alles dat ons vasthoudt aan het leven losmaken? Of gaat het er juist om onze gebondenheden tot het eind toe te doorleven?
In welke weg herkennen we ons het
meest? Zijn het aparte wegen of zijn ze met elkaar te verbinden?

Lees verder


donderdag 28 maart 2008

Boekpresentatie Allerzielen Alom - kunst tot herdenken op mini symposium donderdag 3 april 13.30 – 17.00 uur, Meertens Instituut in Amsterdam

Op 2 november werd naar goed rooms-katholiek gebruik altijd Allerzielen gevierd. Men bad voor de overledenen, brandde kaarsen en legde chrysanten op de graven. Deze vorm van dodenherdenking is in onbruik geraakt, maar de behoefte voor rituelen rond sterven en dood zijn niet verdwenen.
Kunstenaar Ida van der Lee nam in 2005 het initiatief tot een nieuwe manier van Allerzielen vieren. Begonnen met een herdenking op één begraafplaats groeide het in 2007 uit tot een viering op vijf begraafplaatsen in Noord-Holland onder de titel Allerzielen Alom. Ruim 4000 belangstellenden bezochten de bijeenkomsten. De vraag om herhaling is groot. Dat schept een verantwoordelijkheid. Hoe gaan wij met deze behoefte om?
Op het mini symposium staan de volgende vragen centraal:
“Kan de kunst het eeuwenoude Allerzielen losmaken van de religie?”
“Wat vormt de essentie van Allerzielen Alom en hoe overdraagbaar is dit?”

Lees verder


donderdag 26 maart 2008

Stapelurn in plaats van familiegraf

Steeds meer geliefden kiezen voor cremeren in plaats van begraven in een familiegraf. De vraag doemt daardoor steeds vaker op of de as na het overlijden van de langstlevende niet kan worden samengevoegd met de as van de eerder overleden partner. In de praktijk is dit vaak moeilijk te realiseren. De urn is te klein of de nis is te smal voor twee aparte urnen.

De Kneedbare Steen heeft daarom een nieuwe urn ontworpen: de stapelurn.

Lees verder


donderdag 26 maart 2008

Donderdag 15 mei: Lezing en expositie bij Gerritsen Grafmonumenten te Velp

Op donderdagavond 15 mei 2008 komt Karin Kaijen-Remery in de showroom van Gerritsen Grafmonumenten over haar werk vertellen.
Karin Kaijen–Remery heeft verschillende cursussen en opleidingen voor glasbewerking gevolgd, ondermeer bij Keramikos in Haarlem en bij Van Tetterode in Amsterdam, waar ook de glaskunstwerken van Corneille worden gemaakt.
Zij beheerst de technieken glasblazen, glasgieten, fusen en kil-casting.
Tijdens de lezing laat ze ook een film zien.

Lees verder


donderdag 26 maart 2008

Thema-avonden en Open Dag Kramer Uitvaarten

Kramer Uitvaarten te Alphen aan den Rijn organiseert een aantal informatieve thema-avonden:

Lees verder


donderdag 24 maart 2008

30 maart: Inspiratiebeurs KRACHT 2008 te Alkmaar

Kracht 2008. Onder deze kernachtige titel heeft zondag 30 maart in Grand Café Koekenbier in Alkmaar een inspiratiebeurs plaats. Initiatiefneemster is Janet Werner uit Langedijk. ,,De basis van jouw leven, ben je zelf.’’

Lees verder


donderdag 21 maart 2008

6 april: Uitvaartboulevard in Tilburg

Tilburg, maart 2008 - Op zondag 6 april organiseren Dela, Monuta, Centrale Begraafplaats West en het Crematorium voor Tilburg en omstreken aan de Karel Boddenweg een uitvaartboulevard. Het klinkt in eerste instantie misschien best vreemd, toch is het niet zo raar. Sterven hoort bij het leven en vroeg of laat wordt iedereen ermee geconfronteerd. Daarom kan het juist enorm verhelderend werken om te weten welke mogelijkheden er zijn om van het laatste afscheid een unieke persoonlijke gebeurtenis te maken. We stellen ieder op onze eigen manier de deuren open van 11.00 tot 16.00 uur. Tijdens deze dag hebt u de kans om achter de schermen te kijken en alle vragen te stellen die u maar wilt.

Lees verder


donderdag 20 maart 2008

Humanistisch Verbond voor verruiming euthanasiewet

AMSTERDAM, 20080320 -- Staatssecretaris Bussemaker (PvdA) wil geen onderzoek instellen naar mogelijke uitbreiding van de euthanasiewet. Femke Halsema van GroenLinks wil dat ook ouderen die 'klaar zijn met leven' hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. Het Humanistisch Verbond is voor verruiming van de euthanasiewet. Mensen moeten zelf kunnen beslissen over hun levenseinde. Dat geldt voor ouderen met een voltooid leven en voor mensen die ondraaglijk psychisch lijden.

Lees verder


donderdag 19 maart 2008

Jaarverslag 2007 van Ombudsman voor het Uitvaartwezen: slechts 16 toegewezen klachten in 2007

Vandaag presenteert de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen haar jaarverslag 2007. In het verslagjaar zijn er in totaal 80 klachten ontvangen. Tevens werden er in 2007 nog 4 klachten uit 2006 behandeld. De afhandeling van de 84 klachten is als volgt geweest:
Ombudsman niet bevoegd: 23 klachten
Klacht niet-ontvankelijk: 10 klachten
Achteraf niet als klacht beoordeeld: 4 klachten
Afgewezen klachten: 27 klachten
Toegewezen klachten: 16 klachten
Nog in behandeling eind 2007: 4 klachten

Lees verder


donderdag 18 maart 2008

Nieuwe uitspraak van de Ombudsman voor het Uitvaartwezen: Klacht 2008-15 rechthebbende op een graf

Vraag:

De vader van klager was , enkele jaren na het overlijden van zijn echtgenote, opnieuw getrouwd.In 1991 heeft hij een graf gekocht, waarin hij en zijn tweede echtgenote zouden worden begraven.In 2004 is vader overleden en de tweede echtgenote is als nieuwe rechthebbende op het graf door de begraafplaats geaccepteerd.
Klager is het daar niet mee eens omdat de tweede echtgenote geen erfgename was.

Lees verder


donderdag 18 maart 2008

54,58% van de Nederlanders kiest voor crematie

Steeds meer Nederlanders kiezen voor crematie. Koos in 1950 nog slechts 2.01% van de Nederlanders voor deze vorm van lijkbezorging, inmiddels is dit percentage opgelopen tot 54,48%. Vorig jaar lieten 72.434 Nederlanders zich cremeren. In dat jaar bedroeg het totaal aantal uitvaarten 132.948 (gebaseerd op de voorlopige sterftecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek).

Lees verder


donderdag 18 maart 2008

Vooraankondiging: Twentse Uitvaartinformatiedag in het crematorium te Usselo op zaterdag 17 mei a.s. .

Deze dag wordt georganiseerd door Crematoria Twente en de Vereniging van Uitvaartorganisaties in Oost Nederland.

De bezoeker zal worden geïnformeerd over zaken die betrekking hebben op een uitvaart, zoals uitvaartsprekers, notariële aangelegenheden, burgerzaken van de gemeente, rouwarrangementen, (beschilderde) kisten, rouwfotografie, terminale thuiszorg, lectuur over het onderwerp, rouwdrukwerk, mogelijkheden t.a.v. rouwadvertenties e.d.

Lees verder


donderdag 17 maart 2008

Eerste tentoonstelling in Museum Tot Zover

Vanaf vrijdag 28 maart is de tentoonstelling “Meneer G.” van Carolin Reichert en Claudi Kessels te zien in Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover. De tentoonstelling duurt tot 15 juni 2008. Het is de eerste tentoonstelling in dit in december 2007 geopende museum.

Lees verder


donderdag 12 maart 2008

GRAND CAFÉ CREMATORIUM EIKELENBURG TWEEDE PAASDAG OPEN

Op Tweede Paasdag, 24 maart 2008, is het Grand Café van Yarden Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg, Eikelenburglaan 7 in Rijswijk van 11.00 tot 16.00 uur geopend. Na een bezoek aan de begraafplaats is er de mogelijkheid in het Grand Café wat te eten of drinken. Op deze manier wil Eikelenburg haar bezoekers extra service en steun bieden op bijzondere dagen als Pasen.

Lees verder


donderdag 12 maart 2008

Mijn huisdier is dood

Op woensdag 26 maart houdt Nederlands bekendste tv-dierenarts Henk Lommers een audiovisuele presentatie over ‘rouwgevoelens bij dieren’ in Yarden Crematorium Ockenburgh, Ockenburghstraat 21, Den Haag. Tijdens de presentatie beantwoordt Lommers vragen als: Hoe ga je om met het verlies van een dier? Laat je je dier inslapen als ‘het niet meer gaat’? Hoe worden dieren herdacht? En hoe ver kun je daar in gaan? Rouwen dieren zelf ook? De presentatie duurt van 20.00 tot 21.45 uur.

Lees verder


donderdag 12 maart 2008

woensdag 26 maart: lezing door Rosita Steenboek over het Siciliaans Testament in Yarden uitvaartcentrum Hofveld

Woensdag 26 maart organiseert Yarden Vereniging een lezing door Rosita Steenbeek over het Siciliaanse Testament. Deze bijeenkomst vindt plaats in Yarden uitvaartcentrum Hofveld, Hofveld 21-23, 7331 KB in Apeldoorn.

Rosita Steenbeek is een begenadigd schrijfster en heeft een aantal bijzondere boeken geschreven. Op de 26e maart zal ze op inspirerende wijze vertellen over haar laatste boek.

Lees verder


donderdag 11 maart 2008

Antwoord op alle vragen na een overlijden Laagdrempelige aanvulling: Monuta Nazorgservice

Na het overlijden van een dierbare komt er veel op de nabestaanden af.
Uitvaartverzorgers ondersteunen dit zoveel mogelijk. Monuta Nazorgservice is een nieuwe laagdrempelige aanvulling hierop: één telefoonnummer waar consumenten terecht kunnen met alle vragen na een overlijden.

Lees verder


donderdag 11 maart 2008

Duizenden bezoekers tijdens open dag Crematorium Zegestede

Op 8 maart 2008 – een dag na de officiële opening – opende Crematorium Zegestede in de vorm van een open dag haar deuren voor het grote publiek. Aanvankelijk werd gerekend op zo’n 1.000 tot 1.500 geïnteresseerde bezoekers. Dat het er uiteindelijk duizenden zouden worden, had niemand verwacht.

Lees verder


donderdag 10 maart 2008

'Roosendaal completer met crematorium'

In een overvolle aula opende burgemeester Marijnen 7 maart j.l. crematorium Zoom Zegestede. Na Bergen Op Zoom en Breda heeft nu ook Roosendaal een eigen crematorium. Burgemeester Marijnen is daar erg blij mee.

Lees verder


donderdag 7 maart 2008

Aanpassing kleine aula en kleine koffiekamer crematorium Enschede.

In het weekend van 1 en 2 maart is er in het crematorium in Enschede met man en macht gewerkt aan de aanpassing van de kleine aula en de daarbij behorende koffiekamer.
De reden hiervoor is dat er meer en meer gekozen wordt voor het afscheid nemen in kleine kring. Voor het afscheid nemen in kleine kring was er een kleine aula en een daarbij behorende koffiekamer.

Lees verder


donderdag 6 maart 2008

Nieuwe adverteerder: Begraafplaats Rhijnhof (Leiden)

Begraafplaats Rhijnhof opende op 24 mei 1910 zijn poorten voor de Leidse bevolking. De begraafplaats bestaat uit verschillende sfeergebieden. Rhijnhof beschikt over nieuwe algemene keldergraven, urnengraven, oude en nieuwe eigen zand- en keldergraven, een unieke houten urnenmuur, een moderne gedenkmuur, een grafwijzer (informatie zuil), een rouwsteiger (aanlegsteiger) en een sterretjesveld (herdenkingsveld voor te vroeg geboren kindjes). Voor meer informatie, zie www.rhijnhof.nl.

Begraafplaats Rhijnhof is ook te vinden op www.uitvaartkaart.nl en www.uitvaartsite.nl.

Lees verder


donderdag 6 maart 2008

Asverstrooiing per Helium ballon

Steeds meer mensen zoeken naar een voor hen passende manier voor de laatste bestemming van een geliefde of voor zichzelf. Aan de reeds bestaande manieren van asverstrooiing voegt Aqua Air Services een uniek concept toe. de Helium ballon verstrooiing

Lees verder


donderdag 6 maart 2008

HET LEVEN GAAT DOOR!

Woensdag 19 maart houdt de Stichting Merkawah een lezing over Bijna Dood Ervaring (BDE). Een lezing over een uniek onderzoek naar de continuïteit van ons bewustzijn, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar bijna dood ervaringen (BDE) na een hartstilstand.

Lees verder


donderdag 6 maart 2008

Mini-symposium Allerzielen Alom Kunst tot gedenken

De doden niet verzwijgen maar vieren om wie ze waren en wat ze te vertellen hebben

UITNODIGING

In het najaar van 2007 heeft op vijf begraaf- en gedenkplaatsen in Noord-Holland het kunstproject Allerzielen Alom plaatsgevonden. De begraafplaatsen waren gastvrij en sfeervol ingericht met licht, vuur en kunst. In een voortraject hebben nabestaanden zich kunnen voorbereiden om op persoonlijke wijze rond het graf hun dierbaren te gedenken samen met familie en vrienden. Voor bezoekers waren er ook gelegenheden gecreëerd om hun doden te vieren.

Lees verder


donderdag 5 maart 2008

RAADSEL HARRY POTTER OP EIKELENBURG

Dinsdag 18 maart houdt Yarden Crematorium Eikelenburg, Eikelenburglaan 7, Rijswijk, een avond over Harry Potter. Kunsthistorica drs. Karin Braamhorst geeft de audiovisuele presentatie ‘Harry Potter en de wereld van de kunst’. Braamhorst beantwoordt onder meer de vragen: waar vinden de boeken van Harry Potter hun inspiratie? Welke sagen en mythen vormen de basis? De lezing gaat over de magische wereld van goed en kwaad. Verhalen die eeuwenlang zijn doorverteld, opgeschreven, geschilderd en in steen gehouwen. Een actueel verhaal over normen en waarden en de zoektocht naar zingeving. Aanvang 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.30 uur. Toegang vrij, reserveren noodzakelijk: telefoon 070 396 1967, cre.eikelenburg@yarden.nl.

Lees verder


donderdag 4 maart 2008

Lotgenotengroep nabestaanden na zelfdoding van start

Zelfdoding komt vaker voor dan men denkt, vaker dan bijvoorbeeld overlijden door een verkeersongeval. Toch wordt er weinig over gesproken. Soms uit schaamte, soms uit onmacht of omdat anderen niet weten hoe hierover te praten met een nabestaande. Nabestaanden van zelfdoding kunnen zich daardoor afgewezen voelen door hun omgeving. Dat maakt het er allemaal niet makkelijker op, want er is natuurlijk wel pijn, verdriet, gemis, maar ook boosheid en gevoel van schuld. Vaak vinden nabestaanden bij elkaar wél erkenning en troost en is contact met nabestaanden de manier om een stap verder te komen.

Lees verder


donderdag 3 maart 2008

Rugzak voor verdriet

Rondom Rouw heeft een “Rugzak voor verdriet” ontwikkeld ter ondersteuning in rouwverwerking bij kinderen.

Lees verder


Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder