nieuws

Facultatieve
Sponsors

allerzielen alom apeldoorn

25 september 2008

Allerzielen Alom Apeldoorn vindt plaats op dinsavond 4 november van 18.00 tot 20.00 uur op de Gemeentelijke Begraafplaats aan de Soerenseweg te Apeldoorn en biedt ruimte aan iedereen die zijn doden op eigentijdse wijze wil gedenken.

Allerzielen Apeldoorn vindt plaats op dinsavond 4 november van 18.00 tot 20.00 uur op de Gemeentelijke Begraafplaats aan de Soerenseweg te Apeldoorn en biedt ruimte aan iedereen die zijn doden op eigentijdse wijze wil gedenken.

Allerzielen Alom Apeldoorn is bedoeld voor iedereen die overleden familie, vrienden of bekenden op persoonlijke wijze willen gedenken. Ook als deze niet op de Soerenseweg begraven ligt. Er zijn tijdens de herdenkingsavond collectieve plekken waar iedereen door middel van licht, muziek, tekst etc. kan stilstaan bij hetgeen de overledene(n) heeft nagelaten. Daarnaast zijn mensen die wél een naaste hebben begraven op deze begraafplaats in de gelegenheid om een bijzondere of passende sfeer rond het graf te creëren.
Op 2 informatieavonden kunnen mensen informatie en voorbeelden krijgen over deze manier van vieren en herdenken.

Het doel is om voor één avond van de begraafplaats aan de Soerenseweg een gastvrije ontmoetingsruimte te maken voor de levenden. We willen de doden niet verzwijgen maar vieren om wie ze waren en wat ze te vertellen hadden. De nadruk ligt op vieren, niet op rouwen ; we vieren onze dankbaarheid om dat wat isgeweest.
Deze manier van herdenken gaat met veel Respect en Ruimte gepaard maar ook met een beetje Lichtheid.
Doordat mensen steeds minder aansluiting met de kerk en religie, hebben is er minder gelegenheid om hen in gezamenlijke rituelen te gedenken. Dat een leemte in onze huidige cultuur.
Allerzielen Alom is dus voor iedereen, wel of niet religieus, bedoeld om in gezamenlijkheid te gedenken. Als je zoiets gezamenlijk doet kan het lichter worden – in meerdere opzichten.

Met Allerzielen Alom wil de bedenker en kunstenaar Ida van der Lee vanuit de beeldende kunst de dood een zichtbare plek geven en het denken over de dood doorbreken . Allerzielen Alom activeert een breed publiek tot deelname. Op meerdere plaatsen in het land vindt dit project plaats.
We stimuleren de nabestaanden om rond het graf een ambiance te creëren waarbij de overledene de hoofdrol krijgt en waar familie en vrienden welkom zijn.
Daarnaast nodigen we een ieder uit die stil wil staan bij dat wat een overleden mens hem/haar te zeggen had.

De 3 organisatoren werken nauw samen met de gemeente Apeldoorn. Zij hopen dat deze 1e editie van Allerzielen Alom Apeldoorn een aanzet zal zijn om in de komende jaren deze herdenking op meerdere begraafplaatsen te laten plaatsvinden.
Op 2 informatieavonden geven zij toelichting op het project. Er is beeldmateriaal beschikbaar van eerdere Allerzielen Alom op andere locaties. Tevens kunnen zij voorbeelden en tips geven aan naasten die iets op het graf van een bekende willen doen.
Deze info.avonden vinden plaats in de aula van de begraafplaats op donderdag 2 oktober en woensdag 8 oktober van half 8 tot 9 uur. Aanmelden voor deze avonden is gewenst.

Organisatie
Alinde Vrolijk, zangeres en ritueelbegeleider
Mirjam Jansen, eigenaar Levenswinkel De Brug
Maria de Greef, uitvaartondernemer, rouwtherapeut
Allerzielen Alom is een project naar een ideevan kunstenaar Ida van der Lee en wordt volledig ondersteund door de Gemeente Apeldoorn.

Contact
Alinde Vrolijk: 055- 5216353 / 06 29 355 659
Mirjam Jansen: 055-5225147 / 055-5419324
Maria de Greef:0578-641080/055-5777110

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE