nieuws

Facultatieve
Sponsors

Grafkosten stijgen dit jaar minder hard

31 maart 2008

De grootste stijgingen in grafkosten lijken voorbij, zo blijkt uit de uitkomsten van het grafkostenonderzoek 2008 van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB).

De LOB heeft dit jaar voor het eerst zelfstandig een betrouwbaar en onafhankelijk grafkostenoverzicht gerealiseerd van de belangrijkste tarieven op ruim 700 begraafplaatsen in Nederland. Consumenten kunnen zo een betere afweging maken bij de keuze van een begraafplaats.

Het onderzoek omvat 720 gemeentelijke, particuliere en kerkelijke begraafplaatsen. Dit jaar hebben er meer kleine kerkelijke begraafplaatsen gereageerd dan voorheen, waardoor de uitkomsten nog vollediger zijn dan vorig jaar.

De gemiddelde prijsstijging dit jaar is 3,6%. Het lijkt er op dat er in 2008 nauwelijks nog sprake is van het doorberekenen van, door de overheid opgelegde, prijsstijgingen om kostendekkendheid te garanderen.

In het LOB-grafkostenonderzoek worden tevens de tarieven van 2008 met de tarieven van 2007 vergeleken en wordt de gemiddelde prijsstijging per begraafplaats berekend. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd op www.grafkostenonderzoek.com en www.begraafplaats.nl.
Inclusief uitgebreide toelichting, onder andere op de diverse kosten en het verschil tussen de diverse graven die er zijn.

De LOB is de enige vakorganisatie op het gebied van begraven en begraafplaatsen, geniet als zodanig landelijke bekendheid en treedt op als vertegenwoordiger van circa 80% van de Nederlandse begraafplaatsen.
Als belangenorganisatie biedt de LOB ondersteuning aan de leden middels het verzamelen en doorgeven van kennis, ervaring en advies.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE