nieuws

Facultatieve
Sponsors

Vooraankondiging: Twentse Uitvaartinformatiedag in het crematorium te Usselo op zaterdag 17 mei a.s. .

18 maart 2008

Deze dag wordt georganiseerd door Crematoria Twente en de Vereniging van Uitvaartorganisaties in Oost Nederland.

De bezoeker zal worden geïnformeerd over zaken die betrekking hebben op een uitvaart, zoals uitvaartsprekers, notariële aangelegenheden, burgerzaken van de gemeente, rouwarrangementen, (beschilderde) kisten, rouwfotografie, terminale thuiszorg, lectuur over het onderwerp, rouwdrukwerk, mogelijkheden t.a.v. rouwadvertenties e.d.

Aan deze dag is tevens een open huis van het crematorium gekoppeld. Verder is er informatie te verkrijgen over mogelijkheden t.a.v de asbestemming, zoals diverse soorten urnen, vingerafdruk als sierraad, asmedaillons, glasrelieken enz.
Er zal ook een rondleiding worden gegeven door de parken.
Er zijn van diverse uitvaartondernemingen uitvaartleiders aanwezig om uitleg te geven over hun werkzaamheden.
Op het terrein zullen diverse rouwvoertuigen te bezichtigen zijn.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de heer M. de Lange van het crematorium te Usselo, telefoonnummer 053-4281725 en bij de heer P. Swier, van de Vereniging van Uitvaartorganisaties in Oost Nederland, telefoonnummer 053-4312389.

Vereniging van Uitvaartorganisaties in Oost Nederland
en
Crematoria Twente Oost Nederland B.V.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE