nieuws

Facultatieve
Sponsors

Eerste tentoonstelling in Museum Tot Zover

Fotoserie "Meneer G."

17 maart 2008


Vanaf vrijdag 28 maart is de tentoonstelling “Meneer G.” van Carolin Reichert en Claudi Kessels te zien in Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover. De tentoonstelling duurt tot 15 juni 2008. Het is de eerste tentoonstelling in dit in december 2007 geopende museum.

In 2005 kregen Carolin Reichert (1979) en Claudi Kessels (1969) toestemming om mee te gaan op huisbezoek te gaan met Bureau Uitvaarten van Gemeenteweg in Amsterdam. Ze fotografeerden in de woning van een overleden man objecten waarmee zij diens identiteit probeerden te reconstrueren. Reichert en Kessels maakten vervolgens stillevens van de foto’s samen met objecten uit de woning. Hiervan maakten zij de hier geëxposeerde foto’s.

De zeven gefotografeerde stillevens vormen samen “Meneer G.”, een karakterschets van een eenzame overledene. De serie vertelt over de broosheid van menselijke relaties en geeft een beeld van een sociaalmaatschappelijke situatie.

“Meneer G.” grijpt terug op het zeventiende-eeuwse vanitasstilleven. De driehoekscompositie, de donkere achtergrond en de schijnbare nonchalance waarmee objecten zijn geplaatst, doen denken aan het werk van schilders als Willem Claesz Heda. Het is een postmodern spel waarin het realisme van de zeventiende-eeuwse schilderkunst en het realisme van de fotografie worden ingezet.
De combinatie van uitgeknipte foto’s en objecten brengt de veranderde opvattingen ten opzichte van de ambachtelijkheid van kunst in beeld. De stofuitdrukking in olieverf van zeventiende-eeuwse meesters maakte plaats voor mechanische reproductietechnieken. Handvervaardigde objecten zijn vervangen door machinale massaproductie. Reichert en Kessels proberen deze uitersten, zonder waardeoordeel, bij elkaar te brengen.

Ook qua inhoud reflecteren Reichert en Kessels op het oude vanitasstilleven. Zij selecteerden objecten uit de aangetroffen huisraad die verwijzen naar
vergankelijkheid. De kookwekker bijvoorbeeld vervangt de traditionele zandloper en herinnert aan het verstrijken van de tijd. De zeventiende-eeuwse stenen pijpen hebben plaats gemaakt voor sigarettenpeuken in een asbak. Bloemen en etenswaren verbeelden de beperkte houdbaarheid van het leven.
De vanitassymboliek versterkt de melancholische lading van
alledaagse, persoonlijke voorwerpen van een eenzaam overleden man.

"Meneer G."
Carolin Reichert en Claudi Kessels
28 maart - 15 juni 2008

Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover
Kruislaan 124
1097 GA Amsterdam
020-6940482
info@totzover.nl
www.totzover.nl
openingstijden: dinsdag-zondag van 11.00 tot 17.00 uur

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE