erfgenaam


5 juni 2013

Vraag nummer: 34815

Dag,
Mijn buurvrouw heeft ons vlak voor haar dood erfgenaam gemaakt. Er is nog wel familie.
Ik ga de erfenis verwerpen (en mijn vrouw en kinderen ook). Wie moet de begrafenis regelen en wie moet de kosten betalen?
Familie (broer) wil dat wij de begrafenis regelen omdat wij erfgenaam zijn, maar wij willen dat niet. Als erfgenaam ben je dat toch niet verplicht?

Antwoord:

Geachte heer,

Indien u geen erfgenaam (meer) bent, dan kunt u in beginsel daartoe niet verplicht worden gesteld. Indien de gemeente de begrafenis verzorgt, dan kunnen ze zich mogelijk verhalen op familieleden ook al zijn die geen erfgenamen.
Overigens zou u in een testament aangewezen kunnen zijn als executeur en uit dien hoofde de uitvaart verzorgen. Indien dat zo is en u dat ook niet wenst, zult u dat ook niet moeten aanvaarden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.