ongeldig testament


1 februari 2009

Vraag nummer: 12366  (oude nummer: 12235)

Mijn moeder die de langstlevende ouder was heeft woonde in Belgie voor meer dan 25 jaar. Zij heeft bij testament gekozen voor Nederlands recht om haar 2 kinderen in de legetieme te stellen ,minder e laten erven dan in Belgie mogelijk is,ten voordele van het derde kind. Op grond van art 79 WB IPR zou dit voor Belgie niet geldig zijn daar de reserve aangetast wordt. Wat gebeurt er wanneer een testament ongeldig is in deze? Vervallen we op het vorige testament, of de wettelijkeverdeling of...?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Geen enkel idee. Mij lijkt dat als er een keuze gemaakt is voor nederlands recht en dat ook van toepassing verklaard kan worden, dat het testament dat stand houdt. Uiteraard kan ik dat niet met zekerheid zeggen. Ga gewoon een langs een notaris in de grensstreek.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.