successiebealsting en vruchtgebruik


4 december 2011

Vraag nummer: 26866

l.s.,
Bij het overlijden van mijn vader is bij testament bepaald dat mijn moeder het vruchtgebruik van het huis had. Inmiddels woont mijn moeder in een bejaardenhuis en is het huis verkocht. Het geld van ons vaderlijk deel van het huis heeft zij niet meer nodig. Dwz ongeveer 50.000 per kind (drie kinderen) van de verkoopprijs van 400.000. Vaderlijk deel gedeeld door 4. Mijn moeder heeft over haar hele kapitaal (huis plus geld) successiebelasting betaalt, ook over 'ons' deel dus. Wat moeten wij nu nog betalen over die 50.000? bedankt voor uw antwoord mvgr, h. clemens

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Mijn excuses dat het antwoord zo lang op zich heeft laten wachten.
In beginsel is geen erfbelasting verschuldigd bij einde van het vruchtgebruik door overlijden, maar dat kan onder bepaalde omstandigheden anders zijn. In het algemeen is er dus weinig van te zeggen en zal steeds indien het geval zich voordoet bekeken moeten worden of er sprake is van verschuldigdheid van erfbelasting en zo ja over welke vermogen en tegen welk tarief.

Voorts dient gekeken te worden in welke gevallen het vruchtgebruik nog meer eindigt. Is er wellicht de zogenoemde 'metterwoonclausule' opgenomen.
Wordt afstand gedaan van het vruchtgebruik dan is de kans groot dat er fiscale consequenties ontstaan,ook mogelijk op het terrein van de overdrachtsbelasting. Ik raad u van harte aan langs u notaris te gaan voor overleg.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.