kan legataris legaat half aanvaarden?


20 september 2010

Vraag nummer: 13923  (oude nummer: 16046)

Mijn vader is overleden en heeft in zijn testament €50000 gelegateerd aan mijn schoonzus, weduwe van mijn broer. Dit geld moet komen uit de opbrengst van zijn woning. De woning is sinds het opstellen van het testament ong. €40000
in waarde gedaald. Door dit legaat zouden de kinderen als erfgenamen veel minder ontvangen dan schoonzus. Indien zij de helft van het legaat zou krijgen ontvangt ieder ongeveer evenveel. Zij is het daarmee eens en gaat akkoord met de helft. De erven hebben de nalatenschap zuiver aanvaard. Hoe kunnen we genoemde afspraak rechtsgeldig maken? en zijn daar kosten mee gemoeid?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een legataris is schuldeiser van de nalatenschap. De erfgenamen dienen dus in beginsel deze schulden te voldoen. Of en hoe in onderling overleg daarvan kan worden afgeweken kunt u het beste overleggen met uw eigen notaris. In elke geval is het van belang vast te stellen (indien de mogelijkheid van afwijking bestaat).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.