Voortijdige afwikkeling testament


22 mei 2014

Vraag nummer: 38518

Mijn partner is overleden. Hij heeft 2 kinderen en zijn zus is bewindvoerder. Het testament bevat ' langslevende' clausule.

Is het mogelijk het testament nu al af te wikkelen?

Met vriendelijke groet,
Jelmer

Antwoord:

Geachte heer,

Zonder het testament in te zien, kan ik er eigenlijk heel weinig over zeggen. Indien er sprake is van 'een langstlevende clausule' op grond waarvan de langstlevende partner enig eigenaar wordt, dan zou dat kunnen worden vastgesteld in een verklaring van erfrecht opgesteld door een notaris. In ieder geval dient eerst navraag te worden gedaan bij het central testamenten register of betreffend testament inderdaad het laatst geldende testament is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.