testament en beeindiging huwelijk


6 juli 2009

Vraag nummer: 12781  (oude nummer: 13361)

mijn vriendin heeft in 1989 een testament gemaakt met als begunstigde haar toenmailige partner. Enkele jaren later is zijn met deze man gehuwd. In 2004 wilde hij van haar scheiden en die scheiding is ook uitgesproken. Sindsdien zat ze in een zware depressie, kreeg afgelopen december ook nog kanker en is tenslotte drie weken geleden overleden. Wij (degenen die haar in verdriet hielpen en steunden) wisten niet van het bestaan van dit testament. We denken zijzelf ook niet meer, gezien haar uitspraken waar het bedrag dat zij nog bezat zou moeten heengaan. Kan de exechtgenoot, die zo in gebreke is gebleven, desondanks toch gewoon haar bezit (het is een klene 25.000 euro na aftrek belasting) erven?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Jammer inderdaad dat niet even nog aan het testament is gedacht. Doorgaans staat er in een testament dat de langstlevende partner slechts dan erft indien ten tijde van het overlijden nog sprake was van een relatie. Staat dat er niet in, dan heb je dus principe een uitleg-probleem. Daar is heel veel rechtspraak over, m.n. na echtscheiding. Ik zou als ik u was de betrokken notaris nog eens vragen extra aandacht hieraan te besteden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.