vruchtgebruik van woning


10 oktober 2013

Vraag nummer: 35897

Man en vrouw zijn nog getrouwd in gemeenschap van goederen maar leven niet meer samen. Man overlijdt voordat scheiding is uitgesproken. Er blijkt na zijn dood dat hij zijn vriendin in Griekenland bij testament het vruchtgebruik gegeven heeft van zijn huis in Griekenland. Kan dat?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Op zich kan het wel in een testament worden opgenomen, maar het is zeer de vraag of er (volledig) uitvoering aan gegeven kan worden. Tenslotte zal eerst de huwelijks gemeenschap verdeeld moeten worden om daarna vast te stellen wat tot de nalatenschap behoort. Nuance kan zijn, dat wat het huis in het buitenland betreft, buitenlands recht van toepassing is (ten aanzien van dat huis). Daar kan iki geen oordeel over vellen.
Indien mijnheer nog gehuwd was ttv zijn overlijden, dan is er mogelijk sprake van de wettelijke (vruchtgebruik) rechten van de echtgenote.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.