verjaring legaat


9 januari 2014

Vraag nummer: 36959

In een testament is een legaat vruchtgebruik opgenomen. Ruim vijf jaar na het openvallen van de nalatenschap is het vruchtgebruik niet gevestigd. Is er een verjaringstermijn aan de rechtsvordering tot vestiging vruchtgebruik? En zo ja hoeveel jaren is die termijn dan?

Antwoord:

Geachte heer,

Dat kan ik in het algemeen niet beantwoorden, want de termijn van vestiging staat doorgaans ook in het testament omschreven. Als het nog niet gebeurd is en het legaat is aanvaardt, dan moet het nog wel gevestigd worden door de erfgenamen/executeur enerzijds en de legataris anderzijds.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.