schenken kindsdeel


7 december 2009

Vraag nummer: 13276  (oude nummer: 14530)

Na het overlijden van mijn vader is het kindsdeel naar de langstlevende, mijn moeder, overgegaan. Daar is uiteraard successie over betaald. Nu wil mijn moeder dat kindsdeel aan mij overmaken. Moet daar dan ook (weer?) schenkingsrecht over betaald worden of kan dat vrij van belasting door mij worden ontvangen?

Antwoord:

Geachte heer,

In beginsel niet als in het testament duidelijk is omschreven dat er ook eerder kan worden afgelost. Hooguit zou sprake kunnen zijn van schenking van het vruchtgebruik dat uw moeder heeft omdat zij de vorderingen nog niet hoeft te betalen, maar die kans is niet heel groot.

Ik adviseer u langs uw notaris te gaan om één en ander te overleggen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.