legaat vruchtgebruik


9 augustus 2007

Vraag nummer: 11193  (oude nummer: 9534)

mijn vader heeft 20 jaar geleden een testament op laten maken. na zijn overlijden lzien wie in het kopie de volgende zaken staan:
A:Hij legateerd aan zijn partner alle goederen en rechten die tot zijn nalatenschap horen. Onder de verplichting dat zij de waarde daarvan inbrengt in zijn nalatenschap.
B; Hij legateerd haar het vruchtgebruik over alle contanten en vorderingen, waartoe mede behoort de vordering op zijn genoemde partner wegens haar verplichting tot inbreng in het nalatenschap tengevolge onder A geschreven

Voorts zijn de kinderen(waarvan ik 1 ben) uit zijn 1e huwelijk erfgenaam ter grootte van hun legitieme portie Het restant gaat voor gelijke delen naar zijn partner en hun gezamelijk kind
C: Zij is als vruchtgebruikster vrijgesteld van de verplichting tot stellen van zekerheid
Betekend dit nu dat wij pas iets krijgen als zijn partner overlijd. En kan zij alles opmaken?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is testament geeft een aantal mogelijkheden dus het hangt ervan af welke mogelijkheid gekozen wordt. Het vruchtgebruik moet wel nog gevestigd worden. Er zal dus nog een akte door een notaris opgesteld moeten worden. Veel hangt er ook vanaf wat de bevoegdheden van de vruchtgebruiker zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.