geldigheid ouder testament


19 mei 2014

Vraag nummer: 38460

Er was een geldig testament overhandigd aan de notaris die de erfenis moest afhandelen. Deze vergeet echter het register van de testamenten te raadplegen en er wordt niet ontdekt dat er een nog recenter testament is. De erfenis wordt verdeeld, en 3 jaar later duikt het recentere testament op. Is de notaris in de fout gegaan? Kan de familie tegen hem een schadeclaim indienen?

Antwoord:

Geachte heer,

Dat kan ik uiteraard niet beoordelen. Ik mag aannemen dat u contact hebt gehad met betreffende notaris en dat deze ook reactie op één en ander heeft gegeven. Of er sprake is van schade of de mogelijkheid een schadeclaim in te dienen is vanaf deze plaats niet vast te stellen. Wellicht is herstel/rectificatie mogelijk.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.