berekening successierecht vordering


29 januari 2008

Vraag nummer: 11513  (oude nummer: 10212)

Bij de aangifte successierecht vraag ik me het volgende af:
vader is overleden, moeder erft alles volgens het testament, kinderen krijgen een vordering op de langstlevende. In de successieaangifte geef je aan dat er een testament is, en je geeft alle bezittingen op. Hoe weet de Belastingdienst dat er sprake is van niet opeisbare vorderingen voor de kinderen, krijgen zij inzage in het testament? Want als ik het goed begrijp, worden de vorderingen gewaardeerd op de contante waarde, berekend over de levensverwachting van de langstlevende. Het uiteindelijke bedrag waarover successierecht betaald moet worden, is dus lager dan het bedrag dat je nu op papier krijgt. Maar je kunt nergens aangeven dat er sprake is van deze vorderingen. Of houdt de Belastingdienst hier standaard rekening mee?

Antwoord:

Geachte heer,

Op zich is het niet helemaal van belang in welke vorm je het krijgt (niet opeisbare vordering of anderzins) want je moet gewoon betalen over je erfdeel (ook al krijg je niets in handen). Vandaar dat in de meeste testament staat dat de langstlevende de successiebelasting van de kinderen voorschiet!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn