tweede huwelijk ieder met kinderen.


8 juni 2004

Vraag nummer: 8571  (oude nummer: 4393)

Situatie:
Man heeft uit eerste huwelijk 2 kinderen.
Vrouw heeft uit eerste huwelijk 3 kinden.
Man en vrouw in gemeenschap van goederen getrouwd. Hieruit geen kinderen
Man had een huis gekocht tussen de twee huwelijken in.
Er is een x bedrag op de bank
Er is een langstlevende contract.
Man komt te overlijden.
Er wordt een verklaring van erfrecht opgemaakt
Huis staat nog op naam van de man.
Als de vrouw komt te overlijden

1 Krijgen alle 5 de kinderen een gelijk deel?
2 Is de vrouw in staat voor haar overlijden 1 van de kinderen van de man geheel of gedeeltelijk te onterven.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Door de gemeenschap van goederen is (vrijwel) alles half half eigendom geworden, dus ook het huis. Op wiens naam het staat is niet van belang.

De erfgenamen van de man zijn zijn 2 kinderen en zijn vrouw (ieder 1/3 gedeelte). De erfgenamen van de vrouw zijn haar 3 kinderen en haar man (ieder 1/4 gedeelte). Door het langstlevende testament wordt de langstlevende enig eigenaar. De kinderen krijgen een vordering op de langstlevende.


Als de man overlijdt is mevrouw dus enig eigenaar en hebben zijn 2 kinderen een vordering op mevrouw. Bij overlijden van mevrouw is de vordering (met eventuele rente) opeisbaar. Deze opeising vindt plaats bij de erfgenamen van de vrouw: haar 3 kinderen.

Omdat de kinderen van mijnheer niet de erfgenamen van mevrouw zijn is dus onterving niet aan de orde.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.