afwikkelen erfenis


18 januari 2010

Vraag nummer: 13361  (oude nummer: 14838)

Mijn man is overleden in 2002. Hij had een testament waarbij ik het vruchtgebruik kreeg over de gehele nalatenschap en zijn twee kinderen enig erfgenaam zijn. Deze kinderen hebben mij bij notariele akte een boedelvolmacht gegeven om de nalatenschap af te wikkelen.

In de akte staat "dat ik gerechtigd ben om te beschikken over alle goederen die behoren tot de door het overlijden van erflater ontbonden algehele gemeenschap van goederen, waarvan de nalatenschap van erflater deel uitmaakt alsmede tot alle andere goederen die behoren tot de nalatenschap van erflater". Ik "ben als enige bevoegd om alle tot de ontbonden gemeenschap en de nalatenschap behorende vorderingen te innen en om voor die inningen kwijting te verlenen".

Ik heb in overleg met de kinderen de nalatenschap afgewikkeld. Ze hebben alles gekregen wat ze hebben wilden.
Moet er nu notarieel nog iets vastgelegd worden?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als er sprake is van vruchtgebruik en een woning (en/of aandelen in een BV), dan moet dat vruchtgebruik notarieel worden gevestigd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.