Testament voor niet wettelijke erfgenamen


21 november 2003

Vraag nummer: 8182  (oude nummer: 3431)

Mijn ouders hebben zo'n 10 jaar geleden hun eigendom (huis, stallen, schuren, grond) gedeeltelijk verdeeld over de 3 kinderen. mijn vader is inmiddels overleden en mijn moeder heeft ook nog eigendom. Nu heeft mijn ongehuwde broer laatst een testament op laten maken waarin staat dat hij al zijn eigendom nalaat aan een iemand die geen wettelijke erfgenaam is. Mijn vraag is nu: wat gebeurt er met het deel van zijn vermogen dat hij heeft verkregen uit de verdeling van het eigendom van mijn ouders? En wat gebeurt er na overlijden, met het eigendom dat nu nog (en hopelijk nog vele jaren) in bezit is van mijn moeder?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Datgene dat eigendom is van uw broer wordt bij zijn overlijden eigendom van zijn erfgenaam/erfgenamen. Als hij een testament heeft gemaakt, dan staat in het testament wie het krijgt.

Als uw broer eerder dan u moeder komt te overlijden, dan vervalt als het ware zijn erfdeel in de nalatenschap van uw moeder. Het is dus niet zo dat zijn erfgenaam ook van uw moeder erft. Dat zou alleen in effect zo zijn als uw broer na uw moeder overlijdt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.