geen erfgenaam testament verwerpen


26 november 2010

Vraag nummer: 14008  (oude nummer: 16213)

Ma is overleden,in testament is pa geen erfgenaam, in gemeenschap van goederen, bezit is verdeeld voor de helft naar langstlevende en de andere helft naar de kinderen echter op papier daar dit kindsdeel vruchtgebruik is voor pa.
Pa wil dit testament nu verwerpen en de gehele nalatenschap zich toe eigenen. Is dit mogelijk? Beiden hebben dit testament destijds bij notaris opgemaakt en hiervoor getekend.

Indien het verworpen kan worden,
staat hier een periode voor na het overlijden van de ouder? Wat is de kans dat de rechter dit toekent?

Maakt het nog uit of het testament door 1 ouder is ondertekend?

mvg

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zoals in mijn vorige twee antwoorden aangegeven raad ik u van harte aan uw vragen aan uw notaris te stellen. Nomaals: een erfgenaam of nabestaande kan in beginsel niets doen aan een testament van de overledene. Wel heb je als erfgenaam/legataris de keuze van niet aanvaarden of (als erfgenaam) beneficiair aanvaarden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn