afhandelen erfenis


17 december 2003

Vraag nummer: 8258  (oude nummer: 3601)

Geachte heer vd Griend,

In september is mijn tante overleden, zij woonde lange tijd samen met mijn vader. Er was geen testament gemaakt. Bankrekeningen stonden op naam van mijn vader en mijn tante, 1 rekening stond alleen op naam van mijn tante.
Als erfgenamen zijn nu de 4 kinderen van de overleden zus van mijn tante aangewezen.
Klopt het dat mijn vader geen erfgenaam is, dus alleen de helft van de en/of rekeningen in zijn bezit houdt en de andere helft onder de 4 erfgenamen in gelijke delen verdeelt wordt.

Jan

Antwoord:

Geachte heer,

Als ik u goed begrijp heeft uw tante een testament gemaakt, waarin uw vader niet voorkomt. Is dat zo, dan is hij inderdaad geen erfgenaam. Zijn aandeel in de en/of rekening komt uiteraard aan hem ten goede en het aandeel van uw tante aan haar erfgenamen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.