Kindsdeel


11 oktober 2008

Vraag nummer: 12051  (oude nummer: 11431)

Hallo,

Graag zou ik een antwoord willen vernemen op de volgende situatie c.q. uiteindelijke vragen: Uit het 1e huwelijk van vader zijn 3 kinderen. Vervolgens is er een samenlevingscontract met de 2e partner. Zij heeft 2 kinderen uit een eerder huwelijk. Testamentair is vastgelegd dat in geval van overlijden van een van beide partners alles gaat naar de langstlevende en alle kinderen recht hebben op een evenredig deel. Indien de mannelijke partner komt te overlijden hoe ziet de situatie er dan uit voor de langstlevende en wat zijn de gevolgend indien slechts een kind haar legitieme portie wilt opeisen en de overige kinderen nog niet? Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als het testament goed is opgesteld, dan zal opeisen van een legitiem deel heel weinig zin hebben. Als het een goed langstlevende testament is dan wordt de langstlevende enig eigenaar.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.