overlevingsclausule


25 januari 2017

Vraag nummer: 49242

mijn broer en zijn partner zijn kort na elkaar overleden. Eerst zijn partner op 13-12-2016 en op 12-01-2017 is mijn broer overleden. Ze waren elkaars erfgenamen en niemand anders. Wij als erfgenamen van mijn broer vragen ons af of de overlevingsclausule binnen 30 dagen nog geldt? Volgens ons is mijn broer binnen 30 dagen overleden dus dan vervalt de erfenis van zijn partner naar mijn broer toe. Klopt dit? Waar kan ik dit met zekerheid nagaan?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het antwoord op uw vraag is te vinden in het testament van betreffende partner. Indien uw broer zonder clausule enig erfgenaam is (geworden) en daarna overlijdt, dan zal tot de nalatenschap van uw broer ook de nalatenschap van zijn partner behoren. Fiscaal is er overigens wel een faciliteit.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn