Hebben kinderen recht op goederen?


31 oktober 2017

Vraag nummer: 52557

In het testament van mijn partner die plots overleed, staat dat ik de enige erfgenaam ben. Daarnaast staat dat hij aan zijn''twee kinderen legateert een bedrag dat gelijk is aan hun versterfdeel indien zij samen met mijn partner (ik) tot erfgenamen waren benoemd (1/3)en uit te keren zodra een van de voorwaarden in lid 5 van toepassing is (na mijn overlijden, of huwelijk, of faillissement e.d.)
1.Waar hebben zij nu recht op?
2.Daarnaast stuurden zij per aangetekende brief dat zij hun wettelijk erfdeel opeisten. In het testament staat dat wanneer wettelijk erfdeel wordt opgeëist, het legaat vervalt. Zij beweren echter dat accountant bij opgave erfbelasting aangaf dat geen van de erfgenamen het legaat weigert.
Dus zeggen zij, hebben wij gewoon recht op legaat en niet wettelijk erfdeel. Het lijkt mij dat de aangetekende brief naar de notaris en mij een feit is en zij dus hun wettelijk erfdeel opeisten.
Ook willen zij voortdurend persoonlijke bezittingen van mijn overleden partner ophalen. Maar ik heb hen uitgelegd dat ik de erfenis beneficiair aanvaard hebt omdat het nu nog in de min staan. Door kosten uitvaart. Nog niet alle kosten zijn bekend. Volgens mij hebben zij geen recht op verdeling van bezittingen omdat 1. het beneficiair is en 2. wettelijk erfdeel opgeeist is en dus geen recht van spreken meer. Emotioneel ben ik daar niet aan toe. Wie heeft nu gelijk?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Deze rubriek leent zich er niet voor een beslissing te geven in een geschil, zeker niet indien er al een notaris bij betrokken is.
Indien er één erfgenaam is benoemd, dan heeft deze persoon in beginsel recht op de gehele nalatenschap en moet alle schulden voldoen, waaronder die uit legaten. Zoals u beschrijft zijn er geen legaten van goederen maar van geldbedragen. Ook (indien van toepassing) aanspraak wordt gemaakt op de legitieme portie is dat een vordering in geld. Daaruit zou kunnen worden opgemaakt dat er geen sprake is van verdeling, maar een vordering in geld. Ik raad u aan steeds goed met uw notaris te overleggen in deze.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.