erfenis


25 februari 2015

Vraag nummer: 41604

Wij zijn een nieuw samengesteld gezin. De eerste vrouw van mijn stiefvader is overleden. De 2 kinderen hebben toen hun moedersdeel gekregen.
Het huis waar ze nu wonen staat op naam van mijn moeder, waarvan mijn stiefvader het woonrecht heeft.
Dit is notarieel vastgelegd.
Wat als ook hij komt te overlijden in verband met de erfenis voor mij en mijn zus, hoe word dit verdeeld tussen de 4 kinderen?

Antwoord:

Geachte heer,

Van belang is wat er precies in het testament van moeder is opgenomen ten aanzien van het woonrecht maar vooral ook ten aanzien van de erfgenamen. Als het goed is namelijk worden de erfgenamen in het testament aangewezen. De erfgenamen zijn dan doorgaans de zogenoemde bloot-eigenaren, dus eigenaren belast met een woonrecht. In het testament staat dan ook wanneer het woonrecht vervalt.
Indien het overigens een buitenlands testament is, kan ik daar eigenlijk geen goed oordeel over vellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.