Verantwoordelijk voor schulden t.o.v. stiefbroers/-zussen?


20 augustus 2003

Vraag nummer: 7983  (oude nummer: 2940)

In 2000 overleed mijn stiefvader die zelf acht kinderen had (mijn stiefbroers/zussen). Er was een testament op de langstlevende gemaakt. Erfenis bestond uit eigen woning en een bankrekening die in 9 gelijke porties werd verdeeld onder mijn moeder en haar 8 stiefkinderen. Nu is mijn moeder overleden, waardoor mijn acht stiefbroers/zussen hun vaders erfenis zullen opeisen. De 1/9 portie van mijn moeder is inmiddels geheel opgegaan aan rente over de porties van de stiefkinderen die uitbetaald zullen moeten worden. Waarschijnlijk zal er zelfs een schuld aan hen ontstaan doordat mijn moeders deel niet toereikend meer is. Voor mjn moeders twee eigen kinderen (mijn zus en mijzelf) zal er niets te erven zijn omdat zij weinig eigen geld bezat (net genoeg om haar begrafenis te bekostigen).
Is het nu zo dat wij als erfgenamen van mijn moeder opdraaien voor het verkopen van haar woning waarna de opbrengst kan worden uitbetaald aan haar stiefkinderen terwijl op voorhand bekend is dat er voor ons (haar eigen kinderen) er helemaal niets zal overblijven. Alles is eigenlijk in principe dus al van haar stiefkinderen. Of is dit juist zaak van de stiefkinderen om het huis te verkopen?
Komen bovendien haar begrafeniskosten voor onze rekening, of kunnen die eerst in mindering gebracht worden op haar eigen 1/9de portie?
Kunnen wij als eigen kinderen aansprakelijk worden gesteld voor de schuld aan haar stiefkinderen die niet uit de erfenis kan worden betaald? Is het mogelijk om afstand te doen van alleen haar schulden, maar indien het zo zijn dat het huis veel meer opbrengt dan in 2000 getaxeerd is we wel recht zouden hebben op dat overschot (wel de lusten maar niet de lasten zogezegd)?
Alvast dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw Van Vuuren,

De kinderen van uw stiefvader hebben een vordering op uw moeder. Deze is opeisbaar bij het overlijden van uw moeder. Haar erfgenamen (u en uw zuster) zullen inderdaad deze vorderingen moeten voldoen. De kinderen van uw stiefvader zijn eigenlijk gewoon schuldeisers.
Alle goederen, waaronder het huis, zijn overigens eigendom geworden van u en uw zus. Indien het ernaar uitziet dat er meer schulden zijn dan tegoeden, dan is het verstandig de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Uw notaris kunt u daarover meer vertellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.