Successiebelasting


19 januari 2010

Vraag nummer: 13372  (oude nummer: 14851)

Ik (man) ben voor de 2de keer getrouwd.
Ik heb 2 dochters uit mijn eerste huwelijk.In mijn 2de huwelijk zijnwij in gemeenschap van goederen getrouwd.Wij hebben een langstlevende contract opgesteld waar de twee dochters als enige erfgenaam genoemd staan bij eventueel eerder overlijden van de man.
1.Vallen de kinderen in het hogere successie belasting tarief en hoeveel?
2. Zo ja kunnen wij daar op dit moment aan doen om dit te voorkomen?

Antwoord:

Geachte heer,

Voorzover nog niet beantwoord: Ik raad u van harte aan om langs uw notaris te gaan voor informatie en advies. Strikt genomen kunnen de kinderen niet de enige erfgenaam zijn als er tegelijk sprake is van een langstlevende testament zoals de wettelijke verdeling of ouderlijke boedelverdeling (tenzij bedoeld is vruchtgebruik of keuzelegaat). Laat u dus goed informeren wat het testament eigenlijk inhoudt.

Indien kinderen erven zal er ook erfbelasting over de kindsdelen verschuldigd zijn (voorzover hoger dan de vrijstelling van € 19.000). Een partner heeft een vrijstelling van € 600.000. De kans bestaat/is erg groot dat de langstlevende de erfbelasting door de kinderen verschuldigd moet 'voorschieten'.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn