Adoptie volwassen persoon ivm erfenis met tweetrapsmaking.


24 november 2009

Vraag nummer: 13237  (oude nummer: 14431)

Geachte Mijnheer, Mevrouw,
Ook ik heb een dergelijke vraag, als die op 18 november over adoptie is gesteld, maar ik heb er een aanvulling op.
Bij mij is het zo, dat ik geld en goederen heb geërfd die via een tweetrapsmaking weer teruggaan naar mijn familie of naar wie daar tegen die tijd nog van over zijn, mocht mij iets overkomen. Mijn echtgenote valt daarbuiten. Met een testament kan ik er niet voor zorgen dat het geld niet terugvloeit naar mijn familie. Mijn vrouw en ik hebben samen geen kinderen, maar we beschouwen een zoon van al lang geleden overleden goede vrienden van ons al jaren als familie en wij gunnen het hem. Hij is 35 en wij zijn 60ers.
Ik heb gehoord dat adopteren, ondanks zijn leeftijd, een optie zou kunnen zijn. Hij wil daar ook aan meewerken. Wordt hij door adoptie erfgenaam van wat ik heb geërfd en vervalt daardoor die tweetrapsmaking? En is er dan verschil tussen volle adoptie en gewone adoptie?
Bij voorbaat vriendelijk bedankt,
Anomiem

Antwoord:

Geachte heer,

Adoptie is een zeer complexe procedure, terwijl u via een testament iemand ook als erfgenaam kan benoemen. In uw geval zal het alleen mogelijk wat de successiebelasting betreft wat minder uitpakken.

Of daarmee de tweetrapsmaking opzij wordt geschoven kan ik niet zo 123 zeggen. Het zou kunnen zijn dan de tweetrapsmaking eindigt volgens het testament als er sprake is van afstammelingen. In dat geval zou adoptie dus wel weer, hoe lastig ook, in beeld komen.

Kortom, ga eerst naar een notaris om vast te laten stellen of het testament die mogelijkheid biedt en indien dat zo is vervolgens naar de advocaat voor informatie over de on/mogelijkheid van adoptie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.