wens in testament


12 januari 2005

Vraag nummer: 8979  (oude nummer: 5359)

Recentelijk is mijn vader overleden. Tijdens zijn leven heeft hij een huis gekocht voor mijn zus. In het testament van mijn vader staat dat het zijn wens is dat het huis van mijn zus wordt toebedeeld aan mijn zus en dat het voor de verdeling wordt gewaardeerd op de waarde in bewoonde staat. De andere kinderen vinden dit niet eerlijk omdat mijn zus zo wordt bevoordeeld. Zijn wij verplicht de wens van mijn vader te respecteren?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Tja, uit moreel oogpunt bent u daar denk ik wel toe verplicht. Of u daar ook uit juridisch oogpunt toe bent verplicht is een ander verhaal. Dat hangt af van de letterlijke omschrijving van de wens.

Op zich is het toch ook niet zo erg dat één van de kinderen iets meer wordt bevoordeeld als er nog genoeg overblijft voor de anderen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.