geen erfgenaam, vruchtgebruik saldo


26 november 2010

Vraag nummer: 14010  (oude nummer: 16215)

ma is overleden, testament pa is geen erfgenaam, in gemeenschap van goederen getrouwd, langstlevende. Saldo wordt gedeeld, waarbij het kindsdeel vruchtgebruik is voor pa te naam stelling op de erven. Pa wenst ook dit kindsdeel op naam te krijgen en te gebruiken. Moet ik daarmee akkoord gaan, testament is destijds door beide ondertekend.

Kan een testament door beide partners getekend, nadat de partner is komen te overlijden door de ander worden verworpen?

Waarvoor wordt dan een testament gemaakt, dat is destijds toch met een reden opgesteld.
Wat heeft het nut dan van een testament.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het testament kan natuurlijk niet door de 'langstlevende' aangepast worden. Hooguit zou je in onderling overleg als erfgenamen afwijkend kunnen afspreken. Ik raad u toch van harte aan (zoals bij uw vorige vraag) om langs uw notaris te gaan voor overleg.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.