kindsdeel bij langstlevende testament


3 juni 2008

Vraag nummer: 11770  (oude nummer: 10810)

Mijn moeder heeft na het overlijden van vader de beschikking over het gehele vermogen behouden incl.de kindsdelen(3 kinderen)Nu blijkt zij zonder dat de kinderen het wisten nagenoeg al het vermogen opgemaakt te hebben en klopt om steun aan bij de kinderen voor haar onderhoud mbv particuliere verpleegsters.Dit is nagenoeg onbetaalbaar voor ons.De vraag is dus of de langstlevende het recht heeft /had de kindsdelen op te maken aan wat dan ook(over het algemeen dure particuliere hulp)?(en wellicht zelfs nog schulden te maken)Hadden de kinderen zekerheiden moeten vragen bij overlijden van vader(mi ietwat onsympathiek)Graag uw visie in dezen.Bij voorbaat mijn dank voor uw reactie

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als er sprake was van een ouderlijke boedelverdeling of de wettelijke verdeling is moeder enig eigenaar geworden en mag daar dus alles mee doen en laten wat ze wil in beginsel. Daar is de regeling nu juist voor!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.