Mogelijkheid tot inzage in testament


6 april 2005

Vraag nummer: 9188  (oude nummer: 5833)

De ongehuwde zuster van mijn vader is overleden. Mijn vader is reeds eerder overleden, en de nalatenschap van deze tante is niet aan zijn kinderen toebedeeld. Ik wil nagaan of haar nalatenschap dan wel correct is geregeld, maar door de notaris wordt inzage in het testament geweigerd op grond van niet belanghebbende te zijn. Is dat terecht, en zo ja is er een beroepsmogelijkheid tegen deze beslissing?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Misschien is het het beste als u naar een andere notaris gaat en hem/haar vraagt om het testament bij betreffende notaris op te vragen. Deze notaris kan ook beter dan ik beoordelen of u belanghebbende bent. Mij lijkt echter van wel.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.