verdeling sieraden


29 oktober 2003

Vraag nummer: 8117  (oude nummer: 3284)

Geachte heer van de Griend,

Ik heb de volgende vraag.
Het gaat om verdeling van sieraden.

Onlangs is mijn moeder overleden.
In het testament staat dat mijn zuster de damessieraden krijgt toebedeeld en mijn broer en ik de herensieraden.
In totaal zijn er dus 3 erfgenamen, waaronder mijn broer onder bewindvoering staat.
Ik vind het zeer wrang en onredelijk te moeten stellen dat ik -volgens de notaris - niets tegen deze uitspraak kan doen.
Het is zelfs nog zo dat bij opening van de kluis (want daar ligt het) de notaris aanwezig zal zijn, alsmede een taxateur om vast te stellen wat de handelswaarde is van de herensieraden.
Deze kosten zal ik met mijn broer moeten betalen.
Mijn zuster gaat dus 'vrijuit'.

Verder is het zo dat de waarde van de damessieraden totaal niet in vergelijking is met dat van de herensieraden. Ik denk ongeveer 1 op 5.
(misschien wel meer, omdat mijn moeder als vrouw natuurlijk eerder geneigd was om damessieraden te kopen, dan herensieraden).

Nogmaals, ik kan tegen deze uitspraak NIETS doen, echter....

ik vraag mij nu het volgende af (misschien een lichtpuntje).
Wettelijk is bepaald wat er onder Man en Vrouw wordt verstaan, maar dat is puur geslachtelijk.
Maar... WIE bepaalt wat MANNELIJKE sieraden zijn en welke VROUWELIJKE sieraden?
Het enige wat de notaristelefoon tegen mij zei was dat het 'maatschappelijk bepaald' is.

Nu heb ik ook hier en daar geinformeerd, maar daar nog geen duidelijk antwoord op gekregen.

Kunt U mij hier antwoord op geven? en kan ik afdwingen dat verder bij ALLE kluizen een notaris aanwezig is ?

P.s. Niemand heeft tenslotte bepaald wat mannen en vrouwengeuren zijn, zo ook met sieraden.
Dit heeft de industrie bepaald :-) , het is tenslotte maar net wat men lekker vind ruiken toch?

Ik dank u alvast voor de te nemen moeite en tijd.

met vriendelijke groet,

HBJM

29 oktober 2003

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Tja, de uitkomsten van een testament kunnen soms wat anders zijn dan u zich had voorgesteld. Mij lijkt het klip en klaar wat vrouwen en mannen sieraden zijn. Discussie daarvoor lijkt mij niet zinnig en uiterst onverstandig. Het is zoals uw moeder heeft bepaald.

Uit uw verhaal snap ik echter niet wat het verschil in kosten is voor u en uw broer enerzijds en uw zuster anderzijds. Waarom moet u wel kosten betalen en uw zuster niet? Staat dat zo in het testament ? Als er sprake is van bewind, dan treedt de bewindvoerder op namens uw broer.

Degene die de kluizen kan openen zijn de gezamenlijke erfgenamen óf een door de erfgenamen aangewezen gevolmachtigde óf een in het testament aangewezen executeur.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.