uitleg testament en bedoeling erflater


11 augustus 2003

Vraag nummer: 7972  (oude nummer: 2906)

Mijn vader is overleden en was getrouwd op huwelijkse voorwaarden.
Er is een testament waarin het vruchtgebruik is geregeld voor de echtelijke woning.
Hij woonde echter ten tijde van het overlijden apart om dat hij van plan was te gaan scheiden.
Hij had inmiddels een eigen adres en woning.
Is er nog wel sprake van vruchtgebruik voor de echtgenoot nu ten tijde van overlijden ze niet samen in de echtelijke woning woonden ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De beantwoording van uw vraag is niet eenvoudig. Het gaat er natuurlijk om wat bedoeld wordt met de echtelijke woning. Indien echtgenoten apart wonen kan er toch sprake zijn van een echtelijke woning. Het kunnen er zelfs twee zijn.

Naast deze vraag wat uit juridisch oogpunt als echtelijke woning geldt, is natuurlijk ook van belang wat uw vader heeft bedoeld met de echtelijke woning en of hij in het testament misschien een voorbehoud heeft gemaakt als er sprake was van geschieden wonen of een procedure van scheiding.

Met de bedoeling van uw vader, komen in de sfeer van uitleg van het testament. In de wet is daar een (korte) regeling voor.

Zoals wel vaker raad ik ook u aan om contact op te nemen met uw notaris om met overlegging van alle mogelijke documenten en verklaringen meer informatie in te winnen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.