meebetalen aan woonkosten bij gezamenlijk eigendom


26 december 2003

Vraag nummer: 8286  (oude nummer: 3643)

Mijn tante is overleden. Zij woonde 40 jaar samen met man. Deze is nu 90 en woont nog in koopwoning. Per testament was geregeld dat mijn broer ieder voor 20% medeeigenaar zijn geworden van dit appartement, alsmede over een spaarrekening.
Man heeft vruchtgebruik over de woning en is voor 60% mede-eigenaar, evenals over de rekening.
Vraag: in welke kosten van bewoning (woonlasten en onderhoud) moeten mijn broer en ik als mede-eigenaren meebetalen en vor hoeveel (naar rato?)
Zijn er nog andere kosten waaraan wij moeten meebetalen, zoals de begrafenisrekening, (wat we overigens best willen doen.)

Antwoord:

Geachte heer

Ik kan u helaas niet goed antwoord geven omdat ik niet weet op grond waarvan u mede-eigenaar wordt. Is dit op grond van een legaat in een testament of op grond van mede-erfgenaamschap. In het laatste geval bent u als mede-erfgenaam ook mede-aansprakelijk voor de schulden, waaronder die van de uitvaart.

Ten aanzien van de vruchtgebruik moet u eerste kijken wat er in het testament over is bepaald, vervolgens gaat u na wat de wet bepaalt en is er daarna nog onduidelijkheid, dan zou ik één en ander in onderling overleg nader vastleggen.

Ik raad u dus aan om tezamen een afspraak te maken met een notaris om één en ander samen goed door te nemen en waar nodig op papier vast te leggen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.