nieuw testament


2 juni 2012

Vraag nummer: 28384

Mijn broer, overleden op 19 mei 2010, heeft op 5 maart 2010 een testament laten opmaken.
Erfgenamen : zijn toenmalige partner, waarmede hij enkele jaren een gezamenlijk huishouden voerde, voor 20%, alsmede mijn broer voor 40% en steller dezes voor 40%.
Het was niet de bedoeling van mijn broer dat hetgeen zijn partner zou erven bij haar overlijden volledig naar haar wettige erfgenamen zou gaan.
In verband daarmede is ook voor zijn toenmalige partner een testament opgemaakt.
Dit testament vermeldt :Voor het geval ik na mijn partner overlijdt, legateer ik hetgeen ik onvervreemd en onverteerd bij mijn overlijden nalaat van wat ik krachtens erfrecht van mijn partner heb verkregen voor 50% voor de helft hiervan de broer van mijn partner H en voor de wederhelft hiervan de broer van mijn partner J.
(De overige 50% tezamen en gelijke delen aan mijn zuster ...... alsmede mijn dochter...etc. etc.)
Zijn toenmalige partner is inmiddels op 16 april 2012 overleden.
Hiervan zijn wij niet door de directe familie in kennis gesteld, eerst bij navraag door mij bij hen werd het overlijden bevestigd.
Hoewel ik eigenlijk geen contact meer onderhield met de voormalige partner van mijn broer, noch met haar familie, bevreemdde het mij dat ik niet was geinformeerd.

Navraag bij de notaris waar indertijd de testamenten zijn opgemaakt leerde mij, hetgeen ik al vermoedde, dat het testament dat op 5 maart 2010 was opgemaakt geen rechtskracht meer had omdat in oktober 2010 een nieuw testament was opgemaakt, waarin mijn broer en ik niet als erfgenamen zijn genoemd.

Ik weet niet beter dan dat elk testament simpel kan worden vervangen door een nieuw testament met compleet andere bepalingen.
Ik vraag mij echter af of dit in onderhavig geval ook zo is of dat er misschien sprake zou kunnen zijn van iets onrechtmatigs.
Dat het moreel niet zo fraai is dat de wens van mijn overleden broer niet is nageleefd, zegt uiteraard niets over het juridisch aspect.
Graag zou ik daarover van u vernemen.
bij voorbaat dank

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Eigenlijk geeft u zelf al het antwoord: juridisch is er geen speld tussen te krijgen, het morele aspect kan inderdaad anders zijn. Aan de andere kant: de vrijheid het testament aan te kunnen passen na overlijden van je partner, kan ook 'voordelen' hebben bij gewijzigde omstandigheden. Verder is het zo dat via een complexe wijze (tweetrapsmaking) uw broer ook had kunnen bepalen dat betreffend gedeelte van zijn partner 'gereserveerd' was voor de door hem aangewezen erfgenamen, maar is daar neem ik aan bewust geen gebruik van gemaakt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.