Wat te doen met een onbekend testament?


26 oktober 2017

Vraag nummer: 52499

Mijn vrouw is pas overleden en bij navraag bij het KNB blijkt ze een testament te hebben gemaakt tijdens haar eerste huwelijk. Ze was daar zelf niet meer mee bekend.
Welke actie moet ik nu ondernemen?

Vast bedankt

Antwoord:

Geachte heer,

U kunt zelf het testament opvragen bij betreffende notaris en kijken/vaststellen of het nog van toepassing is, dan wel betreffende notaris daarom vragen. Ook kunt u uw eigen notaris opdracht geven een verklaring van erfrecht op te stellen, want dan komt dat testament naar boven en kan u eigen notaris vaststellen wat de inhoud is en of het nog van toepassing is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.