Kindsdeel


2 april 2012

Vraag nummer: 28006

Aansluitend op Vraag & antwoord 27990
Vraag was >> Weduwnaar met 3 kinderen, vermogen 0.00 € , trouwt met weduwe met 2 kinderen , vermogen 200.000 € , krijgen samen nog 1 kind.
Man overlijdt, en heeft in testament bepaald dat al zijn kinderen ( 3 + 1 ) ’n gelijk erfdeel krijgen.
Antwoord was >> Indien alle eigen kinderen gelijk worden behandeld (en er geen sprake is van schenkingen waardoor schending van de legitieme portie is ontstaan), zal er neem ik aan geen probleem ontstaan ten aanzien van die legitieme portie. De man in het voorbeeld heeft 'gewoon' 4 kinderen en bij gemeenschap van goederen is zijn nalatenschap de helft van het gemeenschappelijk vermogen.
Aandacht verdienen uiteraard wel de vorderingen in verband met het overlijden van moeder van de 3 kinderen en de vraag of er nu sprake is van een langstlevende testament.
Info >> De vorderingen uit 1e huwelijk zijn verrekend vőőr de stap naar 2e huwelijk, en er is in dit 2e huwelijk ook sprake van langstlevende testament.
Vraag is nu >> Hebben de kinderen uit 1e en 2e huwelijk door het testament gelijke rechten gekregen ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien ik het testament zelf niet kan boordelen, kan ik dus ook geen uitspraak doen over de inhoud-/werking daarvan, maar indien wordt aangegeven dat de man zelf 4 eigen kinderen heeft en die ook worden aangewezen in het testament, dan is er wat dat betreft dus geen afwijking van de wet.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.